Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Kleuter- en lager onderwijs

Het kleuteronderwijs en het lager onderwijs vormen samen het basisonderwijs. Het kleuteronderwijs is bestemd voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar en is niet verplicht. Het lager onderwijs is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en is wel verplicht.

  • De kleuterscholen en lagere scholen volgen een vaste kalender.

  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een uitgebreid scholennet in het basisonderwijs (zowel Nederlandstalig...

Kleuteronderwijs

In Brussel richt het kleuteronderwijs zich tot kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Het is niet verplicht, maar draagt bij tot de sociale ontwikkeling van het kind. Soms kan het kleuteronderwijs problemen en eventuele handicaps aan het licht brengen voor het kind naar de lagere school gaat.

Lager onderwijs

Het lager onderwijs is bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar en is verplicht. Het omvat zes leerjaren en focust op het leren lezen en rekenen. Het lager onderwijs wordt afgesloten met een "Externe linkgetuigschrift basisonderwijs" in de Vlaamse Gemeenschap en met een 'Externe linkcertificat d'études de base (FR)' in de Franse Gemeenschap. Deze getuigschriften geven toegang tot het secundair onderwijs.

Taalbadscholen

Sommige kleuterscholen en lagere scholen ("taalbadscholen" of "écoles en immersion linguistique") nemen deel aan "onderdompelingsprogramma's". Dat houdt in dat de lessen (ook voor andere vakken dan talen) in een andere taal worden gegeven.

Dit taalbadprogramma start:

  • ofwel op het niveau van de 3e kleuterklas (bij een basisschool) of op het niveau van het 1e lager (bij een lagere school);
  • ofwel op het niveau van het 3e lager (basisschool of lagere school). Voor de Franse Gemeenschap kunt u de lijst met Externe linktaalbadscholen of "écoles en immersion linguistique" terugvinden op de website www.enseignement.be.