bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Afstandsonderwijs

Misschien is afstandsonderwijs voor u de ideale oplossing. Maar hoe gaat dat in zijn werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Net zoals de andere onderwijsvormen valt het afstandsonderwijs in Brussel onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. Naargelang het taalstelsel van de studies kunt u zich dus richten tot de bevoegde instantie.

Aan Nederlandstalige kant

Aan Franstalige kant

  • De dienst Enseignement à Distance (afstandsonderwijs) van de Franse Gemeenschap (FR)bhg.common.external_link_warning biedt cursussen in uiteenlopende domeinen voor volwassenen en kinderen die geen regelmatig verplicht onderwijs (hebben) kunnen volgen. U krijgt er ook de kans om zich voor te bereiden op examens van de examencommissie van de Franse Gemeenschap of op maatschappelijke herintegratie, of gewoon om uw kennis te verbreden of te verdiepen.
  • Ziek, maar toch bij de les!
    Kinderen die langdurig ziek zijn of revalideren kunnen vaak voor langere tijd niet naar school. De  organisatie Take Off (FR)bhg.common.external_link_warning zorgt er voor dat ze toch kunnen deelnemen aan de lessen én er een sociaal leven kunnen op nahouden door een gratis verbinding te voorzien tussen het klaslokaal en de woning of het ziekenhuis waar het kind verblijft.