Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Licenties, vergunningen en toegang tot het beroep

Bepaalde beroepen en activiteiten zijn gereglementeerd en onderworpen aan een toelating of licentie. Verder hebt u voor de uitvoering van bepaalde activiteiten vergunningen nodig. Een overzicht.

Gereglementeerde activiteiten

! Sinds 15 januari 2024 hoeft u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen basiskennis bedrijfsbeheer meer te bewijzen !

Controleer bij Brussel Economie en Werkgelegenheid of Open a new vensteru aan alle voorwaarden voldoet en beschikt over de noodzakelijke vergunningen.

  • Examens van de centrale examencommissie voor handelsactiviteiten(beroepsbekwaamheid)
  • Beroepskaart voor niet-Europese zelfstandigen
  • Toeristisch logies
  • Reisagentschappen
  • Voeding (slagers-spekslagers, restaurateur, brood-en banketbakker, bio-operator …)
  • Dienstenchequebedrijven
  • Privétewerkstellingsagentschappen
  • Ambulante en kermisactiviteiten
  • Ambulante verkoop zonder winstoogmerk
  • ...

Bezoldigd vervoer

Bedrijven en stedelijke planning/milieu

Externe linkhub.brussels begeleidt kosteloos bedrijven bij al de vragen omtrent stedenbouwkunde (analyse van de aanvraag voor een vergunning, reglementering inzake kantoren, parkings, publiciteit, te volgen procedures, aanbevelingen, enz.) en milieu (soorten vergunningen, plannen van de installaties, reglementering inzake afvalwater, afvalstoffen, uitstoten in de lucht, bedrijfsvervoerplan, enz.) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

economie_werk
Mobiliteit_Brussel
hub brussels logo