Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gids van de ondernemer

Tussen oprichting en stopzetting maakt een bedrijf een hele ontwikkeling door, onderverdeeld in verschillende fasen.

Als bedrijfsleider, manager of adviseur vindt u in deze "gids van de ondernemer" alle informatie over uw onderneming:

Leven van een onderneming

Met de rubriek "Externe linkLeven van een onderneming" biedt de Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand en Energie een leidraad bij het uitoefenen van een economische activiteit, met inlichtingen voor zowel bedrijfsleiders als particulieren.

De gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie in het Brussels Gewest

De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie controleert of ondernemingen de Brusselse wetgeving rond werkgelegenheid respecteren (tewerkstelling van buitenlandse werknemers, private tewerkstellingsagentschappen, lokale initiatieven over ontwikkeling en inschakelingsondernemingen en gelijke-kansenbeleid).
Ze verstrekt informatie over de bestaande wetgeving en u kan bij haar een klacht indienen als de wetgeving niet wordt toegepast. Anonieme klachten worden niet behandeld.
U kan de gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie contacteren voor elk ander probleem dat te maken heeft met het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij zal u doorverwijzen naar de juiste dienst.