Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Waterkwaliteit

Water is een kostbare hulpbron met talrijke toepassingen: drinkwater, waterwegen, industriële productie... In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) sinds 2006 in voor de openbare sanering van het stedelijke afvalwater.

VIVAQUA is het waterbedrijf in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en een zuiver openbare onderneming die het drinkwater elke dag van bij de bron tot bij u brengt.

VIVAQUA neemt in het Brusselse Gewest de stand van de watermeters op, verstuurt de facturen en onderhoudt zowel de distributieleidingen als het rioolnet.

Waterzuiveringsstations

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt twee waterzuiveringsstations, een in het noorden en een in het zuiden.

Het station van Brussel-Zuid:

Het station van Brussel-Zuid is actief sinds 2000 en ligt op de grens van de gemeentes Anderlecht en Vorst. Het zuivert ongeveer een derde van het Brusselse afvalwater (360.000 inwonerequivalenten).

Het station van Brussel-Noord:

Het afvalwater uit het Noordelijke bekken en dat van de Woluwe worden gezuiverd door het station van Brussel-Noord, dat een grotere capaciteit heeft (1.100.000 inwonerequivalenten).

Bevoegde instanties

  • In noodgevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant
    Tel.: +32 (0)2 739 52 11 

Het jaarlijkse drinkwaterverbruik van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt ongeveer 60 miljoen m3.

Het drinkwater moet voldoen aan 55 kwaliteitscriteria. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) legt de basisnormen vast. De Europese Unie heeft deze eisen, die van kracht zijn in de drie Belgische gewesten, nog verscherpt. De waterkwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Bij problemen slaan de watermaatschappijen onmiddellijk alarm.

vivaqua