Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Luchtkwaliteit

Uit diverse enquêtes blijkt dat de Brusselaar zich ervan bewust is dat de luchtvervuiling enkel kan worden teruggedrongen door keuzes te maken op het vlak van mobiliteit en consumptie.

Op de website "Luchtkwaliteit" van Leefmilieu Brussel kunt u doorlopend en in real time de Externe linkevolutie van de concentraties vervuilende stoffen in de omgevingslucht volgen. Het gaat om metingen die worden geregistreerd door de verschillende telemetrische posten van het Brussels Gewest.

Wat bij een pollutiepiek?

Als de concentratie gevaarlijke stoffen in de lucht bepaalde waarden overschrijdt, dan stellen de autoriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalde noodprocedures in werking. De Externe linkmaatregelen die genomen moeten worden bij een pollutiepiek door de bevolking, de (transport)bedrijven en de industrie zijn ook terug te vinden op de website "Luchtkwaliteit".

Voor meer informatie over het Besluit Pollutiepiek of over de luchtkwaliteit in Brussel kunt u contact opnemen met de Dienst Milieu-info van Leefmilieu Brussel:
Tel.: +32 (0)2 775 75 75
Fax: +32 (0)2 775 76 21

Waarschuwingen voor pollutiepieken: blijf op de hoogte

Lage emissiezone (LEZ): voor de gezondheid van alle inwoners in Brussel

Sinds 1 januari 2018 is de gewestelijke permanente lage emissiezone (LEZ) van kracht op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten.

LEZ betekent ”Low Emission Zone”, “lage-emissiezone” in het Nederlands. Deze term wordt gebruikt om een stad of een deel van de stad aan te duiden waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden. In tal van Europese steden is het een van de maatregelen om de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren..

Deze maatregel wordt geleidelijk ingevoerd in Brussel. LEZ is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag van toepassing.

De invoering van de LEZ is een project waaraan verschillende overheidsadministraties meewerken, met name: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Brussel Preventie & Veiligheid en Brussel Fiscaliteit.

Meer informatie op de site Externe linklez.brussels

Bxl_environnement_leefmilieu