Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gezonde leefomgeving

80 % van onze tijd brengen wij binnenshuis door. De kwaliteit van het woonklimaat heeft dan ook een belangrijke invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Een gezonde woning is cruciaal om gezond te blijven.

Gezonde huisvesting:

Een gezonde woning moet voldoen aan een aantal criteria op het vlak van veiligheid, ruimte, verluchting, comfort, enzovoort. De laatste jaren stellen we echter vast dat de binnenhuisvervuiling vaak groter is dan de vervuiling in de buitenlucht. Zo kunnen diverse producten en stoffen een direct of indirect risico vormen (onderhoudsproducten, tabak, verbranding, enz.). Daarbij komen vaak nog vochtproblemen of slecht werkende toestellen zoals boilers, die een reëel gevaar vormen.

In geval van een probleem met binnenhuisvervuiling kunt u terecht bij Leefmilieu BrusselExterne link en bij Homegrade.

Gezondheid en milieu

Naast de Brusselse HuisvestingcodeExterne link (die een aantal voorschriften voorziet in verband met woonkwaliteit) heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tools ontwikkeld om een antwoord te bieden op gezondheidsproblemen die verband houden met het milieu. Zo is er de Regionale Cel voor Interventie bij Binnenhuisvervuiling (RCIB), die als taak heeft een diagnose te stellen omtrent de verschillende vervuilingsbronnen in woningen.

Allergieën, chronische hoofdpijn... Het gevolg van binnenhuisvervuiling?

Praat erover met uw huisarts. Hij of zij kan een vraag indienen bij de Regionale Cel voor Interventie bij Binnenhuisvervuiling, die u kan helpen bij het bepalen welke vervuilers in uw woning aan de basis kunnen liggen van uw gezondheidsproblemen. Met zijn "groene ambulance" biedt de RCIB een waardevolle aanvulling op de medische diagnose.