bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Campagne Net Brussel

Net Brussel en Fost Plus lanceren een communicatiecampagne om de Brusselaars en Brusselsen te sensibiliseren voor het juiste beheer van hun huishoudelijk afval. Meer in het bijzonder worden de mensen eraan herinnerd wanneer, hoe en waar zij hun vuilniszakken voor ophaling moeten buitenzetten.

Gepubliceerd op
Trash

Regels die steeds minder worden nageleefd

Sinds 2010 zijn de inwoners/inwoonsters van Brussel verplicht om al hun huishoudelijk afval te sorteren, maar de laatste jaren hebben ze de neiging om de regels voor afvalophaling steeds minder na te leven. Net Brussel en Fost Plus hebben dan ook besloten een campagne te ontwikkelen om de correcte manier van aanbieding van het afval aan de huis-aan-huisophaling aan te moedigen. Het afval waarop deze campagne is gericht, is papier en karton, PMD-verpakkingen, voedingsafval, tuinafval en restafval.

« Ons doel was om de boodschap te positiveren en om van het ritueel van “het vuilnis buitenzetten” een moment te maken, niet van contrainte maar van burgerengagement, een gewoonte waar men niet buiten kan.» aldus Fost Plus.

Gedragsverandering

“Sommige inwoners/inwoonsters houden zich minder goed aan de regels voor het aanbieden van afval aan de ophaling, wat tot problemen leidt, zoals afval in de verkeerde zakken, slecht verpakte/samengebonden karton, zakken die op de verkeerde plaats zijn gezet, open zakken, zakken die meer dan 15 kg wegen, glas in de witte zakken, enz” informeert Net Brussel.

Wat zijn de gevolgen? Steeds meer vervuiling op de ophaaldagen, ongevallen voor de personeelsleden en burgers/burgeressen, en een negatieve impact op de perceptie van de netheidsdiensten.

Daarom hebben Net Brussel en Fost Plus besloten om de strategie van deze campagne te baseren op de gedragswetenschappen, op de studie van het gedrag. Door het gedrag beter te begrijpen, konden we de verschillende barrières en facilitatoren voor de inwoonsters/inwoners identificeren, de boodschap en de belangrijkste media bepalen. De gedragswetenschappen hebben dus bijgedragen tot de grondslag van deze campagne om de burgers/burgeressen te informeren en hen naar het gewenste gedrag te leiden.

Website van de campagne

Er is een specifieke website ontwikkeld om de regels voor het aanbieden van afval aan de ophaling onder de aandacht te brengen: mijnvuilniszakken.brusselsbhg.common.external_link_warning

Hij bevat de algemene regels voor alle zakken en ook de specifieke regels voor elke zak. Zo kan karton in de gele zak Net Brussel of, als het niet in de zak past, compact en stevig vastgebonden, langs zijn gevel worden gezet. Tuinafval dat niet in de groene zak past, kan ook langs zijn gevel worden gelegd; de takken zijn dan samengebonden met een natuurlijk touw.