bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Administratieve documenten

De meeste wettelijke documenten van een Belgisch staatsburger worden uitgereikt door de gemeente.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan een groot aantal van die documenten online worden aangevraagd via​ het elektronische loket IRISbox:

 • uittreksel uit de geboorteakte
 • uittreksel uit de huwelijksakte
 • uittreksel uit de scheidingsakte
 • uittreksel uit de overlijdensakte
 • bewijs van leven
 • moraliteitsattest
 • uittreksel uit het strafregister
 • getuigschrift van gezinssamenstelling
 • getuigschrift van nationaliteit
 • getuigschrift van woonst en verblijfplaats (met historiek van de adressen)
 • verklaring van adresverandering.

IRISbox vereenvoudigt uw administratie.

Op gemeentelijk niveau

Voor bepaalde verrichtingen heeft elke burger de mogelijkheid om te worden ontvangen door de dienst Bevolking/Identiteitsbewijzen van de Stad Brussel op het uur dat hij zelf kiest.

Irisbox logo