bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Trouwen

Uw huwelijksdag. Een grote dag die u waarschijnlijk maandenlang minutieus zal voorbereiden. Maar voor u in het bootje stapt, moet u weten dat het huwelijk samengaat met een aantal strikte voorwaarden die bij wet geregeld zijn: zo moeten toekomstige echtgenoten minstens 18 jaar zijn, moeten ze allebei instemmen met het huwelijk, mogen ze niet verwant zijn, enz. Daarnaast zijn er ook bepaalde vormvoorschriften die u moet volgen.

U vindt alle wettelijke informatie betreffende het huwelijkbhg.common.external_link_warning op de federale portaalsite www.belgium.be, in de rubriek 'Familie'.

De huwelijksstelsels

Met gemeenschap of met scheiding van goederen. Er zijn verschillende huwelijksstelsels waaruit u kunt kiezen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en die van uw toekomstige echtgeno(o)t(e): u bent zelfstandig of loontrekkend, u beschikt over een persoonlijk vermogen, u bent eerder getrouwd geweest en nu gescheiden, u hebt kinderen uit een vorig huwelijk, enz. Om de verschillende huwelijksstelselsbhg.common.external_link_warning te kennen en na te gaan welk stelsel het meest geschikt is voor uw situatie, kunt u terecht bij een notaris, die u zal helpen bij uw keuze. Als u geen notaris kent, vindt u heel wat informatie op de site van de Belgische notarissen (www.notaris.bebhg.common.external_link_warning).

Een huwelijkscontract, wat houdt dat in? Moeten we er een laten opmaken of niet?

Het huwelijkscontract is een akte waarin de toekomstige echtgenoten hun huwelijksstelsel vastleggen. Als u geen huwelijkscontract laat opstellen, dan wordt het wettelijk stelsel toegepast (gelijk aan het oude systeem van 'scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten'). Als u een huwelijkscontract wilt laten opmaken, dan moet u zich richten tot een notaris, bij wie u dan samen dit contract zult tekenen.

  • Voor alle administratieve formaliteiten met betrekking tot uw huwelijk kunt u terecht bij uw gemeente (dienst Burgerlijke Stand).
  • U kunt een uittreksel uit de huwelijksakte aanvragen in de gemeente waar u gehuwd bent via IRISbox, het elektronisch loket van de administraties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest