Trouwen

Uw huwelijksdag. Een grote dag die u waarschijnlijk maandenlang minutieus zal voorbereiden. Maar voor u in het bootje stapt, moet u weten dat het huwelijk samengaat met een aantal strikte voorwaarden die bij wet geregeld zijn: zo moeten toekomstige echtgenoten minstens 18 jaar zijn, moeten ze allebei instemmen met het huwelijk, mogen ze niet verwant zijn, enz. Daarnaast zijn er ook bepaalde vormvoorschriften die u moet volgen.

U vindt alle wettelijke informatie betreffende het huwelijk op de federale portaalsite www.belgium.be, in de rubriek 'Familie'.

De huwelijksstelsels

Met gemeenschap of met scheiding van goederen. Er zijn verschillende huwelijksstelsels waaruit u kunt kiezen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en die van uw toekomstige echtgeno(o)t(e): u bent zelfstandig of loontrekkend, u beschikt over een persoonlijk vermogen, u bent eerder getrouwd geweest en nu gescheiden, u hebt kinderen uit een vorig huwelijk, enz. Om de verschillende huwelijksstelsels te kennen en na te gaan welk stelsel het meest geschikt is voor uw situatie, kunt u terecht bij een notaris, die u zal helpen bij uw keuze. Als u geen notaris kent, vindt u heel wat informatie op de site van de Belgische notarissen (www.notaris.be).

Een huwelijkscontract, wat houdt dat in? Moeten we er een laten opmaken of niet?

Het huwelijkscontract is een akte waarin de toekomstige echtgenoten hun huwelijksstelsel vastleggen. Als u geen huwelijkscontract laat opstellen, dan wordt het wettelijk stelsel toegepast (gelijk aan het oude systeem van 'scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten'). Als u een huwelijkscontract wilt laten opmaken, dan moet u zich richten tot een notaris, bij wie u dan samen dit contract zult tekenen.

  • Voor alle administratieve formaliteiten met betrekking tot uw huwelijk kunt u terecht bij uw gemeente (dienst Burgerlijke Stand).
  • U kunt een uittreksel uit de huwelijksakte aanvragen in de gemeente waar u gehuwd bent via IRISbox, het elektronisch loket van de administraties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest