bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Stadswachten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert in veiligheid en preventie, in samenwerking met de Brusselse gemeenten. De essentiële schakels in de preventie- en buurtplannen zijn de gemeenschapswachten. Zij halen de sociale banden aan met de inwoners van de wijk en proberen problemen te voorkomen of op te lossen.

Het Brusselse preventie- en buurtplan

Sinds een vijftiental jaar subsidieert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering maatregelen en projecten in het kader van preventie. Naast de preventie- en veiligheidscontracten werden in 2007 nog de veiligheidsplannen ingevoerd, maar in 2009 smolten die twee projecten samen tot het Brusselse preventie- en buurtplan. Hierbij sluiten de gemeenten een overeenkomst met het Brussels Gewest om een plaatselijk preventie- en buurtplan op te stellen, naar het voorbeeld van bepaalde gemeenten die strategische veiligheids- en preventieplannen hebben afgesloten met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

Tot 2010 werden de subsidies jaarlijks toegekend, maar vanaf 2011 hebben het Brusselse preventie- en buurtplan en de bijhorende plaatselijke plannen betrekking op een periode van vier jaar. De huidige periode loopt van 2011 tot en met 2014.

Voor de plaatselijke preventie- en buurtplannen kunnen de 19 gemeenten rekenen op gewestelijke subsidies om drie doelstellingen te verwezenlijken:

  • de plaatselijke preventie- en buurtplannen uitvoeren: bewaking van parken en openbare ruimtes, zichtbare aanwezigheid, werken met jongeren, enz.
  • schoolverzuim en problemen op school bestrijden
  • openbare overlast (onbeschaafd en onburgerlijk gedrag) bestrijden met administratieve sancties

De gemeenschapswachten

In deze preventieprojecten is er een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenschapswachten. Door hun duidelijk zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld hebben deze gemeenschapswachten een ontradend effect en vergroten ze het veiligheidsgevoel van de burger. Een deel van hen wordt ingeschakeld in het straathoekwerk. Ze bouwen relaties op met de inwoners, informeren ze en dragen bij tot een veiliger leefomgeving.