bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg heeft tot doel om terminaal zieken een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bieden. Vandaag kent het aanbod van palliatieve zorg een aanzienlijke groei, zowel binnen als buiten de ziekenhuizen.

Een platform voor palliatieve zorg

Alle verenigingen en actoren in de sector van de palliatieve zorg in het Brussels Gewest vindt u op het platform voor palliatieve zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal netwerken en gecoördineerde acties binnen dit domein blijft toenemen. Daarnaast bestaan er ook tal van verenigingen die de bevolking willen informeren en sensibiliseren.

Bevoegde instellingen

Contacteer het platform voor palliatieve zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Contacteer ons

Brusano

Verenigingstraat, 15
1000 Brussel

Ook op de website Sociaal Brussel online vindt u een lijst met verenigingen en nuttige contacten binnen het domein van de palliatieve zorg.

Goed om te weten: palliatief verlof

In de Belgische privésector heeft elke werknemer het recht om de uitvoering van zijn arbeidsprestaties te schorsen of om zijn arbeidsprestaties te verminderen met de bedoeling zich te wijden aan de palliatieve verzorging van een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt. Deze persoon hoeft geen familielid te zijn. Binnen de openbare sector bestaat een gelijkaardig recht op palliatief verlof. Voor meer informatie over palliatief verlof kunt u terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.