bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Bloed- en orgaandonatie

Door bloed te geven of organen of weefsel af te staan, kunt u levens redden. Hierbij gelden telkens dezelfde filosofie en dezelfde ethische regels.

Op de federale portaalsite belgium.be vindt u de richtlijnenbhg.common.external_link_warning en de wettelijke bepalingen ter zake, zowel voor donatie door levende als overleden donoren.

Bloed geven

Aan Nederlandstalige kant

Bloed geven is een eenvoudige en veilige manier om het leven van een ander te redden. Het Rode Kruis Vlaanderenbhg.common.external_link_warning neemt alle taken in verband met bloedtransfusie op zich: promotie, donorwerving, afname, bewaring en distributie aan de ziekenhuizen. Mensen die bloed willen geven, kunnen terecht op de website bloedgevendoetleven.bebhg.common.external_link_warning. U kunt ook contact opnemen met het Rode Kruis Vlaanderen op het nummer: 0800 777 00

Aan Franstalige kant

Aan Franstalige kant neemt de Service du Sang (FR)bhg.common.external_link_warning van het Belgische Rode Kruis alle taken in verband met bloedtransfusie op zich. U kunt een bloedinzameling (FR)bhg.common.external_link_warning bij u in de buurt vinden met de zoekmachine van het Rode Kruis.

Orgaandonatie

Orgaandonatie is heel belangrijk. Voor sommigen is het hun enige hoop op genezing. Het is een keuze die iedereen aanbelangt, ook onze verwanten. De Belgische wet van 13 juni 1986 staat het wegnemen van organen en weefsel toe op het moment van overlijden van elke Belgische burger, als de overleden persoon hier bij leven geen duidelijk bezwaar tegen heeft geuit.

Weefseldonatie

Menselijk weefsel en menselijke cellen worden steeds vaker gebruikt bij transplantaties. Ze bieden dan ook een groot potentieel voor celtherapie. Het gaat hierbij in hoofdzaak om beenmerg, huid, hoornvlies en kraakbeen. Voor het wegnemen en transplanteren van weefsel gelden dezelfde regels als voor orgaandonatie.

Beenmerg- en stamceldonatie

Transplantatie van beenmerg en stamcellen is een doeltreffende behandeling voor tal van bloedziektes, waaronder leukemie. Voor meer informatie over de Belgische transplantatiecentra kunt u terecht bij de Dienst voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis.

Bevoegde instanties:

Wilt u bloed geven? Surf dan naar de website van de Dienst voor het Bloed van het Rode Kruis. Of bel het gratis nummer: 0800 92 245.

  • De website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid wil mensen meer bewust maken over orgaan-, weefsel- en celdonatie. U vindt er de voorschriften en modaliteiten in verband met orgaan- en/of weefseldonatie.