Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gewestelijk informatieplatform over de Oekraïense crisis

De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen overal in Europa, ook hier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De humanitaire crisis zorgt voor een ongeziene toevloed van Oekraïense vluchtelingen in ons Gewest.

Gepubliceerd op
Help Ukraine

Die situatie vereist dat alle krachten van het Brussels Gewest samenwerken en zo goed mogelijk reageren op de tragedie van de Oekraïense families die de oorlog ontvluchten. Voor de communicatie en de informatie aan de bevolking lanceert het Gewest het gewestelijk informatieplatform www.helpukraine.brusselsExterne link.

Het doel van dit online platform is alle beschikbare en pertinente informatie, afkomstig uit alle gewestelijke bevoegdheidsdomeinen, te centraliseren. 

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “www.helpukraine.brussels verzamelt alle informatie afkomstig van gewestelijke en lokale besturen en overheidsdiensten met betrekking tot het onthaal van Oekraïense burgers en over de impact van het Oekraïne-conflict in ons Gewest. De website is beschikbaar in 5 talen, waaronder Oekraïens en Russisch. Hij is bedoeld voor Oekraïners maar ook voor Brusselse burgers, lokale besturen en hulpdiensten op zoek naar informatie. Het platform kwam tot stand in samenwerking met alle bevoegde diensten. "

Sophie Lavaux, hoge ambtenaar: “Op 15 maart 2022 kondigde ik de provinciale fase van het crisisbeheer af. Op die manier zetten de Brusselse autoriteiten de organisatie- en crisisstructuren op die strategisch overleg en operationele coördinatie van alle betrokken Brusselse actoren mogelijk maken. Mijn diensten hebben hard gewerkt om deze tool in twee weken online te plaatsen. Enerzijds willen we beantwoorden aan de behoeften van de Oekraïense families die de oorlog ontvluchten. Anderzijds voldoen we op deze manier aan een wettelijke verplichting, aangezien ik als hoge ambtenaar de Brusselse bevolking dien te informeren wanneer zich een crisis voordoet op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest." 

Pierre Verbeeren, Coördinator Oekraïne voor de Brusselse Regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) “Informatie is een essentieel element voor de integratie van Oekraïners in Brussel. We willen de Oekraïense gemeenschap ook steunen om rechtstreeks bij te dragen tot de integratie van hun burgers in de Brusselse gemeenschap.” 

*De Gewestelijke Task Force Ukraine is samengesteld uit de kabinetschef van de minister-president en andere kabinetschefs van de Brusselse regering, de hoge ambtenaar en directrice-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid (BPV), de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), de coördinator van het Brusselse hulpprogramma voor Oekraïense vluchtelingen Pierre Verbeeren en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)