Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Online hulpdiensten voor huisvesting

Hier vind u alle online diensten die u nodig hebt om informatie te verkrijgen over alle huisvestingsgerelateerde onderwerpen. Ze helpen u de woning te vinden die het beste bij u past, komen te weten welke subsidies en toelagen beschikbaar zijn en meer te weten over ruimtelijke ordening en erfgoed.

Met wie contact opnemen?

Verscheidene actoren zijn betrokken bij huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het contactformulier van de site huisvesting.brussels helpt u naar de juiste gesprekspartner.

Betaalbare woning

Sommige gewestelijke instellingen, zoals citydev.brussels en het Woningfonds, verkopen of verhuren goedkope woningen, dit onder bepaalde voorwaarden, met name inzake inkomen.

Aankoop

Bouw en renovatie

ecobuild.brussels (een subsector van hub.brussels) groepeert de bedrijven die actief zijn in de sector van duurzame bouw en renovatie in Brussel.

Voor hoeveel worden woningen in Brussel verhuurd?

Woningen voor beperkte duur

Op de site van BnB.brussels vindt u specifieke formules voor personen die zich voor beperkte tijd (tussen een week en zes maand) in Brussel willen vestigen; op de site kunnen ook de eigenaars van een woning een advertentie plaatsen.

Studentenwoningen - koten

De website van MyKot biedt een dienst voor het zoeken en aanbieden van studentenkamers in Brussel, dus zowel voor studenten als voor verhuurders.

Woningen voor personen met een handicap

De site AccessHouse van de Nationale Vereniging voor de Huisvesting van Personen met een Handicap (ANLH) biedt een databank met aangepaste woningen voor personen met een handicap. Op de site kunnen ook de eigenaars van een goed een advertentie plaatsen.

Krediet-simulatie

Op de site van sommige coöperatieve vennootschappen kunt u een krediet simuleren voor de aankoop en/of de renovatie van een woning, om haar energieprestatie te verbeteren.

Aanvraag voor brandpreventieadvies

Ruimtelijke ordening - bodembestemming

Diverse gewestelijke verordeningen bepalen op basis van het grondgebied wat de verschillende stedenbouwkundige mogelijkheden zijn.

BruGIS® is een tool voor het beheer van ruimtelijke ordening. Deze cartografische site biedt alle beschikbare stedenbouwkundige gegevens over het Brussels Gewest.

Stedenbouw

Uw bouwaanvraag online opvolgen

Via het webservice "Vergunningen online" kan de Brusselaar zijn bouwaanvraag eenvoudig en snel opvolgen. Dankzij deze online applicatie heeft de burger toegang tot alle publieke informatie met betrekking tot bouwdossiers.

Informatieaanvraag

Leegstaande woning

Verhuizing - formaliteiten bij de gemeente

Premies

Renovatiepremie en premie voor gevelverfraaiing

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent premies toe om mensen ertoe aan te zetten hun eigen woning of de woning die ze verhuren, te renoveren of de gevel van deze woning te verfraaien.

Erfgoed

De Directie Cultureel ErfgoedExterne link staat in voor de identificatie, de bescherming en de vrijwaring van het erfgoed in Brussel.

Erfgoedinventarissen

De inventarissen van het Brussels erfgoed worden volgens specifieke thema’s opgesteld:

Inventaris van het bouwkundig erfgoed

Inventaris van de archeologische ondergrond

Inventaris van het natuurlijk erfgoed

Inventaris van de orgels

Inventaris van behangpapieren

Erfgoedbehoud

Op de site van de Directie Cultureel Erfgoed vindt u informatie om stappen i.v.m. erfgoed te ondernemenExterne link (bescherming/vrijwaring, subsidies, inventarissen, ...).

Op gemeentelijk niveau

De Grondregie van de Stad Brussel biedt vastgoed te huur aan. U moet zich inschrijven om een woning te kunnen huren.