Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Huisvestingspremies en -tegemoetkomingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent zijn inwoners premies toe voor bouw-, renovatie- of isolatiewerken. Eigenaars, huurders of vruchtgebruikers van een woning kunnen een aanvraag indienen voor deze steunmaatregelen op voorwaarde dat aan verschillende criteria is voldaan: het soort werken, de wijk, het gezinsinkomen, …

Naast de renovatiepremies biedt het Brussels Gewest verschillende andere vormen van financiële steun voor de huur of de aankoop van een onroerend goed.

Meer informatie

Meer informatie over huisvesting in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest op https://huisvesting.brussels/

bruxelles_Logement_huisvesting