bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Electrify.brussels: een laadplan en nieuwe maatregelen voor elektrische mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om voertuigen met een verbrandingsmotor geleidelijk aan uit het verkeer te halen, verbindt de Brusselse regering zich ertoe om tegen 2035 22.000 oplaadpunten voor elektrische voertuigen toegankelijk te maken voor het publiek. Na de goedkeuring van een duidelijk wetgevingskader voor de uitrol van een dergelijk netwerk werden onlangs nieuwe maatregelen genomen om die uitrol te versnellen.

Gepubliceerd op

Het Brussels Gewest heeft als doel om tegen 2035 over 22.000 oplaadpunten te beschikken waarvan iedereen gebruik kan maken. Dit netwerk, in volle expansie, kende een stijging van 400 oplaadpunten in 2020 naar meer dan 2.000 openbaar toegankelijke oplaadpunten! Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Sibelga en Brugel werken nauw samen aan heel wat maatregelen om die uitrol te versnellen.
 
Wat de openbare weg betreft, is dit jaar bijvoorbeeld een overheidsopdracht gegund aan EnergyDrive om in 2022 500 oplaadpunten voor elektrische voertuigen te installeren in de straten van Brussel, vernemen we in een persbericht van Brussels minister voor Leefmilieu, Klimaat, Netheid en Energie, dhr. Alain Maron. Dankzij deze opdracht zal elke Brusselaar op minder dan 250 meter van zijn deur over een laadoplossing beschikken. Volgend jaar zal Sibelga een nieuwe overheidsopdracht lanceren die dit netwerk nog verder zal verdichten en een laadoplossing zal bieden op minder dan 150 meter van de woning van elke inwoner, waarbij er bijkomende oplaadpunten komen waar dat nodig blijkt.
 
Tegelijkertijd werd de zogenaamde electrify.brussels-strategie verder verfijnd en wordt ze voortgezet. U kan via een nieuwe websitebhg.common.external_link_warning gemakkelijk de locaties vinden die al in gebruik zijn. U vindt er tevens informatie over hoe u thuis of in uw onderneming oplaadpunten kan laten installeren. Ook werden de laureaten van een projectoproep over de elektrificatie van het vervoer bekendgemaakt: zo geeft het Gewest concrete steun aan de installatie van supersnelle oplaadpunten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de laadinfrastructuur voor de logistieke en taxisector.