Belastingen en heffingen voor particulieren

Particulieren zijn onderworpen aan een aantal belastingen, op federaal, gewestelijk en gemeentelijk niveaus.

De federale fiscaliteit

De site van de Federale Overheidsdienst Financiën verstrekt informatie over de federale belastingen en heffingen.

Tax-on-web

Tax-on-web is de tool om uw aangifte personenbelasting online in te dienen.

De gewestelijke fiscaliteit

Brussel Fiscaliteit is de belastingsadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar website biedt een overzicht van de gewestelijke belastingen.

MyTax is het digitaal platform om uw Brusselse belastingen makkelijk te kunnen bekijken en beheren. In één oogopslag ziet u alle belastingen die voor u van toepassing zijn. 

De gemeentelijke fiscaliteit

Via de gemeentebelastingen kunnen de gemeenten van het Brussels Gewest hun algemene uitgaven betalen.