Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Go4Brussels 2030: strategisch meerjarenplan

Met Go4Brussels 2030 werkten we een strategie uit om ons gewest duurzaam en harmonieus te ontwikkelen en Brussel te helpen in zijn transitie naar een duurzame economie.

Strategie voor een duurzamer en socialer Brussel

Hoe zorgen we voor een duurzame en economische, sociale en ecologische transitie? Hoe garanderen we een optimale gezondheidszorg en sociaal stelsel? En hoe herdenken we de ruimtelijke ordening zodat onze stad haar bewoners biedt wat ze nodig hebben: mobiliteit, huisvesting,economische activiteiten, groene ruimtes en vrijetijdsinfrastructuur? 
De Go4Brussels 2030-strategie dient als leidraad voor onze politieke prioriteiten. Nu en de komende jaren geven die de impuls om samen uw levenskwaliteit verbeteren, innovaties aanmoedigen, de sociale cohesie versterken en het milieu beschermen. 

Duurzame economie en klimaat als prioriteit

Strategie Go4Brussels 2030 wil volop inzetten op een transitie naar duurzame, sociaal gezonde en klimaatneutrale economie. Ze wil de koopkracht en de werking van de openbare en privésector ondersteunen door de werkgelegenheid van de Brusselaars te vrijwaren en modellen van stedelijke ontwikkeling, productie, consumptie en solidariteit te herdenken om ze veerkrachtiger en duurzamer te maken. 

Om deze uitdagingen aan te gaan en een antwoord te bieden op de impact van de coronacrisis ging de Brusselse regering in overleg met de gemeenschappen en Brupartners en bundelde ze haar strategische doelstellingen in het beleidsplan: Go4Brussels 2030. 

Go4Brussels 2030: de schouders onder sociaaleconomische transitie

De S2030-strategie stoelt op twee grote uitgangspunten. Die dienen als leidraad om het Brusselse Gewest naar een duurzamere en veerkrachtigere economie en meer solidaire gemeenschap om te schakelen. 

  • Duurzame economische transitie. We willen de transitie naar een klimaatvriendelijke, duurzame economie bevordenen en alle sectoren koolstofvrij maken. Daarom ondersteunen we de sectoren die zich toeleggen op circulaire en regeneratieve economie, sociaal en democratisch ondernemerschap en de digitalisering van de economie. 
  • Werkgelegenheid en opleiding. We willen de scholingsgraad van werkzoekenden verbeteren en het opleidingsaanbod heroriënteren, zodat het zo goed mogelijk aan de behoeften van de ondernemingen zou beantwoorden.

Strategische meerjarenplan: evolutie en opvolging

Het regeerakkoord 2019-2024 legde de grondslagen vast voor de Strategie Go4Brussels 2030​. Dat beleidsplan bouwt voort op het eerdere meerjarenplan van de Brusselse Regering, Go4Brussels 2025.  

Als gevolg van de coronacrisis kreeg Go4Brussels 2030 recent een update. Die gaat uit van de socio-economische, territoriale en ecologische situatie in het Brussels Gewest tijdens en na de coronacrisis. Ook houdt het plan nu rekening met herstelprojecten van de Brusselse regering en met de bijdrage van het Brussels Gewest aan het nationale plan voor herstel en veerkracht.

Partnergerichte aanpak en jaarlijks overleg

De Strategie Go4Brussels 2030 (hierna S2030) die op 16 januari 2020 werd ondertekend, is het vijfde sociaal-economisch akkoord dat tot stand kwam via een grootschalig overleg met ​​Brupartners. Dit overlegorgaan verenigt de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de werkgevers van de social-profitsector en de werknemers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook met de Vlaamse en Franstalige gemeenschappen werd er over bepaalde thema’s overlegd. 

Uitvoering, evaluatie en opvolging van S2030

Er zijn verschillende mechanismen voorzien voor de uitvoering, evaluatie en opvolging van de doelstellingen. 

  • De uitvoering gebeurt door partners uit de publieke en private sector,  
  • De evaluatie van de maatregelen is de verantwoordelijkheid van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) 
  • De administratieve en operationele opvolging is in handen van de Cel Ondersteuning Regeringsplannen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. 

 Op de jaarlijkse Sociale Top maken de Brusselse Regering e​​n Brupartners samen de balans op van de uitgevoerde doelstellingen en bepalen ze de prioriteiten voor het nieuwe jaar. 

Meer weten over de doelstellingen en prioriteiten van de Brusselse Regering, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenschappen? Neem contact op of download het strategische beleidsplan Strategie Go4Brussel. 

Ontdek de strategie Go4Brussels 2030

Go4Brussels 2030 strategie meerjarenplan

Heb je vragen, klachten, suggesties of meldingen over deze pagina?

Externe linkbhg.sdg.label
SDG_Logo