bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB)

De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) organiseert vormingen voor werknemers van de lokale en gewestelijke openbare diensten en nutsbedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vorming voor openbare diensten

De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) werd opgericht door de gemeentelijke en gewestelijke overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze geeft ambtenaren en personeelsleden van de lokale besturen en openbare diensten meer kansen op persoonlijke ontplooiing en helpt hen om hun professionele bekwaamheden te ontwikkelen.

De GSOB biedt een hele reeks theoretische en praktische vormingen aan die een technische en menselijke meerwaarde bieden. Het aanbod wordt constant aangepast aan de noden en de vragen van de lokale besturen en openbare diensten. Een terugkomende cursus is de basiscyclus in gemeentelijk management (jaarlijks van oktober tot juni).
 

  • De cursusaanvragen en inschrijvingen gebeuren door de dienst of het organisme waar de kandidaat-lesvolger tewerkgesteld is.
  • De cursussen in het Nederlands of Frans vinden gewoonlijk plaats in de lokalen van de GSOB.

Contacteer ons

De school van openbaar bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kapitein Crespelstraat, 35
1050 Brussel