bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Bewustmakingscampagne voor gelijke rechten LGBTQIA+ personen

#sharethecolor is een sensibiliseringscampagne van equal.brussels gericht op het promoten van gelijke rechten voor en inclusie van LGBTQIA+ personen.

Waarom een #sharethecolor-campagne?

De campagne #sharethecolorbhg.common.external_link_warning van 2022 heeft 4 doelstellingen:

  • Stereotypen bestrijden en taboes te doorbreken die specifiek betrekking hebben op LGBTQIA+-personen
  • Het respect bevorderen voor diversiteit inzake seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en intersekse variaties
  • De rechten doen gelden van slachtoffers van LGBTQIA+fobe discriminatie, intimidatie of eender welke vorm van LGBTQIA+foob geweld, door ervoor te zorgen dat ze zich de openbare ruimte kunnen toe-eigenen en door hen weerbaarder te maken.
  • Getuigen van geweld en discriminatie sensibiliseren door hun de mogelijkheid te bieden echte bondgenoten te worden.

Bewustmakingscampagne 2022

De derde editie van de campagne vond plaats van 3 tot 23 mei 2022. Ze wilde Brusselaars aanmoedigen bondgenoot te worden van LGBTQIA+-personen. Het accent lag daarbij op de inclusie van de LGBTQIA+ in de diverse Brusselse wijken.

De campagne verspreidde haar boodschap via de sharethecolor-websitebhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning, een video en posters. 

Equal Brussels _ gelijke kansen LGBTQIA+ personen
Equal Brussels _ gelijke kansen LGBTQIA+ personen
Bewustmakingscampagne voor gelijke rechten LGBTQIA+ personen

Met de #sharethecolor sensibiliseringscampagne wil equal.brussels gelijke rechten voor en inclusie van LGBTQIA+ personen promoten.