bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Subsidies in België

Een overzicht van de administraties en overheden in België waarbij u kunt aankloppen om uw initiatieven rond gelijke kansen een ruggensteuntje te geven.

Gewestelijke bevoegdheden

equal.brussels is een gewestelijk bestuur en kan alleen projecten steunen die onder de gewestelijke bevoegdheden vallen:

 • Ruimtelijke ordening (planning, stedenbouw, stadsvernieuwing, grondbeleid, monumenten- en landschapsbescherming)
 • Huisvesting
 • Leefmilieu, waterbeleid en natuurbescherming
 • Economie (economische expansie, buitenlandse handel, …)
 • Werkgelegenheidsbeleid
 • Transport en mobiliteit
 • Openbare werken
 • Energiebeleid
 • Dierenwelzijn
 • Preventie en veiligheid
 • Wetenschappelijk onderzoek

Valt uw project onder geen van deze bevoegdheden? Dan komt het jammer genoeg niet in aanmerking. Aangelegenheden als cultuur, onderwijs, gezondheid, justitie ... vallen niet onder de gewestelijke bevoegdheden maar onder die van andere overheden. Bekijk de volgende website voor alle informatie in dit verband: https://be.brusselsbhg.common.external_link_warning

Gelijkekansenbeleid

Wist u dat in België alle overheden bevoegd zijn om een gelijkekansenbeleid te voeren? Ook bij de federale, gewestelijke, plaatselijke en de gemeenschaps- of provinciebesturen bestaan er andere mogelijke subsidies. Raadpleeg de websites van onze partners:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel