bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Staatssecretaris voor Huisvesting

Gezien het grote tekort aan betaalbare woningen zijn er creatieve en gediversifieerde actiemiddelen nodig om tegemoet te komen aan de noden van de Brusselse gezinnen die op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle woning tegen een redelijke prijs.

Dit is de opzet van het ambitieuze Noodplan voor Huisvesting dat in december 2020 werd goedgekeurd en dat gebaseerd is op verschillende hefbomen:  

  1. Een snellere bouw van sociale woningen, meer bepaald door het opzetten van een doordacht en evenwichtig partnerschap met de privésector om sneller woningen aan te kopen die beantwoorden aan de behoeften van de sociale sector.
  2. De renovatie van bestaande sociale woningen om de koolstofvoetafdruk van de woningen in Brussel te verkleinen en ook het energieverbruik en de lasten voor de huurders te verlagen.
  3. Hervorming van de huurtoelage, om deze sneller en eenvoudiger te kunnen toekennen aan huurders op de privémarkt die wachten op een sociale woning, en de lancering van een nieuwe verhuis- en herhuisvestingstoelage voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals daklozen of vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld.
  4. De invoering van de procedure voor de socialisering van huurprijzen, waardoor huurders van gemeentelijke of OCMW-woningen een huurprijs kunnen genieten die gelijk is aan die van een sociale woning. 
  5. De uitbreiding van het aanbod aan betaalbare woningen via de Sociale Verhuurkantoren. De huurders genieten op die manier een huurprijs die onder de marktprijs ligt en krijgen aangepaste sociale steun.
  6. De invoering van een wintermoratorium waarbij uithuiszettingen van huurders tussen 1 november en 15 maart worden opgeschort en eigenaars een vergoeding krijgen. 
  7. De herziening van de Huisvestingscode om het recht op huisvesting nog effectiever te maken via ingrijpende wetswijzigingen.
  8. De oprichting van de Paritaire Huurcommissie die ermee belast is de billijkheid van de gehanteerde huurprijs te beoordelen.

Dit alles gebeurt in nauw overleg met de BGHM, Brussel Huisvesting en het Woningfonds.