Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Nieuwe Digitale Governance: voor de optimalisering van onze digitale middelen

In het tijdperk van digitalisering nemen de digitale behoeften toe, maar hoe kunnen de kosten onder controle worden gehouden? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het antwoord.

Gepubliceerd op

De behoeften aan IT-middelen en de verwachtingen met betrekking tot de digitalisering van oplossingen en diensten in het Brussels Gewest blijven groeien. Deze expansie heeft echter een prijs! Na een analyse van de gewestelijke IT-uitgaven, uitgevoerd in 2019-2020, werd het duidelijk dat deze zouden kunnen stijgen op een moeilijk houdbaar tempo zonder een structurele herziening van het operationele model op gewestniveau.

De geboorte van POD IT

Om het huidige model te transformeren met als doel de kosten onder controle te houden en deze transformatie te vergemakkelijken, stelt het Programma voor de Optimalisering van IT-uitgaven (POD IT) - geïnitieerd door de minister belast met digitalisering en goedgekeurd door de Brusselse regering in 2021 - een nieuwe digitale governance voor, gebaseerd op een collaboratieve en overleggerichte benadering. Dit wordt gerealiseerd door middel van een aanbod van gebundelde digitale oplossingen voor verschillende gewestelijke entiteiten, met als doel de uitgaven van het digitale ecosysteem van het Gewest te drukken.

Door een transversale werking en actief beheer van vraag en aanbod van digitale diensten te bevorderen, biedt de nieuwe digitale governance ook een grotere technologische samenhang en vermindert het de fragmentatie van gewestelijke digitale behoeften. Het gezamenlijk aanpakken van digitale behoeften moet met name kosten- en schaalvoordelen opleveren.

Gezamenlijke uitvoering tussen gewestelijke entiteiten

Om een meer consistente, verantwoorde en geïntegreerde gewestelijke IT te leiden, was het cruciaal om een gewestelijk overleg op te zetten met de betrokken instellingen met het grootste IT-budget. Dit overleg wordt gerealiseerd door middel van gewestelijke bestuursorganen die tot doel hebben de transversale reflectie en besluitvorming te bevorderen, het gebruik van bestaande middelen te optimaliseren en de effectieve uitvoering van overheidsrichtlijnen te waarborgen.

Het Digitale Coördinatiecomité waarborgt bijvoorbeeld de transversale strategische reflectie m.b.t. de uitdagingen van de digitalisering van de administratie en de daarmee samenhangende strategische investeringen, door de realiteiten van de verschillende gewestadministraties te integreren. Het omvat tien gewestelijke organisaties met de grootste IT-budgetten (de top 10), namelijk Actiris, Brussel Leefmilieu, Brussel Fiscaliteit, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Net Brussel, Paradigm, parking.brussels, GOB, COCOF en MIVB, met Brussel Plaatselijke Besturen en easy.brussels als waarnemende leden.

De Comités voor validatie van de digitale architectuur en data governance zijn respectievelijk belast met het waarborgen van de architectonische coherentie van de IT van het Gewest en het garanderen van toegankelijkheid en beveiliging van gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving en gewestelijke normen, met bevordering van een cultuur van Duurzame IT.

Het Bureau voor Digitale Aankopen ondersteunt overheden bij het uitvoeren van gezamenlijke aanbestedingsprocessen met een digitale component, op basis van een analyse van hun meerjarige behoeften en bundelingscriteria.

Het voorbeeld van de Gewestelijke Digitale Oplossingen

Discipline-overschreidend denken wordt geïllustreerd door het vastleggen van een gemeenschappelijke terminologie rond "Gewestelijke Digitale Oplossingen (GDO)", die een gebundelde digitale oplossing vertegenwoordigen om aan digitale behoeften te voldoen. Bundelen heeft twee belangrijke voordelen: het vermindert de kosten door besparingen bij openbare aanbestedingen, terwijl het gewestelijke organisaties technische expertise biedt voor complexe oplossingen die 1 organisatie op zich niet zou kunnen uitrollen. Tegelijkertijd hebben de organen van de gewestelijke digitale governance kwalificatie- en bundelingscriteria vastgelegd en een referentiearchitectuur gedefinieerd voor gewestelijke digitale oplossingen.

Deze elementen dienen als basis voor het sturen van toekomstige ontwikkelingen van het digitale landschap van gewestelijke organisaties. Deze standaardisatie van digitale oplossingen binnen het Gewest draagt aanzienlijk bij aan het creëren van een efficiënter en harmonieuzer economisch landschap. Het stimuleert innovatie en verbetert de kwaliteit van producten en diensten, ten gunste van alle gewestelijke stakeholders.

Om te voldoen aan de eisen van deze nieuwe digitale governance positioneert Paradigm zich als een sleutelspeler als instelling van openbaar nut in de digitale transformatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze rol als coördinator, katalysator en ondersteuning omvat de coördinatie van digitale vaardigheden van het Gewest met als doel consistentie, bundeling en transversaal denken te versterken, terwijl het de transitie versnelt ten behoeve van allen.