bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Minister van Sociale Cohesie

In het kader van mijn bevoegdheden bij de FGC heb ik het decreet inzake Sociale Cohesie ten uitvoer gebracht.

Dit decreet staat voor samen leven en samen doen in een inter- en multiculturele stedelijke context, via gesubsidieerde activiteiten. Op basis van een erkenningsbeleid worden partnerverenigingen nu erkend en kunnen ze voortaan rekenen op stabiliteit voor een hernieuwbare periode van vijf jaar.

Zeer concreet zullen op 1 januari 2024 meer dan 200 verenigingen erkend zijn om hun activiteiten uit te voeren, die gericht zijn op:

  • schoolbegeleiding
  • het aanleren van Frans als vreemde taal en alfabetisering
  • sociaal-juridisch permanenties en inburgeringsactiviteiten voor nieuwe migranten
  • steun voor het opzetten en verspreiden, samen met het publiek, van culturele initiatieven in de wijken.

Dankzij de middelen die voor dit beleid worden uitgetrokken, zetten meer dan 500 voltijdsequivalenten zich dagelijks in voor alle Brusselaars, met bijzondere aandacht voor diegenen die sociaal-economisch het meest kwetsbaar zijn of uitgesloten worden.

Ik vond het belangrijk om via mijn beleid vernieuwende impulsprojecten te blijven ondersteunen waarbij projectuitvoerders hun creativiteit kunnen behouden.

Om de professionalisering van de verschillende actoren te bevorderen, wordt de hele sector nu ook bijgestaan door drie gewestelijke ondersteuningscentra voor het beleid inzake sociale cohesie, en wordt ondersteuning geboden aan de uitvoerders van projecten in de takenscholen en voor het aanleren van Frans als vreemde taal en voor alfabetisering. 

Voor het hele programma werd 22.100.0000 euro vastgelegd voor de uitvoering van deze initiatieven ten voordele van de bewoners van onze wijken.