Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Onlinediensten voor milieukwesties

Bent u op zoek naar handige en efficiënte manieren om de milieuproblemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te pakken? De volgende onlinediensten zijn voor u beschikbaar. Van energiebeheer tot afvalinzameling, geluidsbeheersing tot natuurbehoud, deze hulpmiddelen stellen u in staat een positieve impact op het milieu te maken.

Energie

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie

Externe linkBRUGEL is de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt.
Op de site van BRUGEL vindt u formulieren om u te helpen bij de keuze van een leverancier of energiekeuze of bij de te ondernemen administratieve stappen (energieovername bij een verhuizing, groenestroom, klachten, schadevergoeding, beschermde afnemers).

Sibelga

Sibelga

Sibelga is de enige distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op zijn site vindt u formulieren om uw energie gemakkelijk te beheren (meters - aansuitingen: openen/sluiten, werken, tarieven, meterstanden, EAN-code, historiek).

Nog beter : op de site van Sibelga kunt sommige formaliteiten online uitvoeren:

De Energids applicatie biedt u een handig overzicht van uw verbruik, maar ook van uw kosten. U kunt voortaan het verbruik voor elektriciteit, gas, water, stookolie of zelfs uw wagen nauwgezet volgen.

Ingedeelde inrichtingen

Onder "ingedeelde inrichtingen" wordt verstaan de activiteiten, uitrustingen of producten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu en hun omgeving  en een milieuvergunning vereisen.

Bodem

Geluidsoverlast

Contact - Informatie

Ruisinfo is het portaal over geluid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Geluid meten

Op de site van Leefmilieu Brussel vindt u de tool WebNoise, een meetnet voor het omgevingsgeluid en voor het trein- en vliegtuiglawaai en voor toezicht op de geluidshinder.

Een klacht over geluidshinder indienen

Vliegtuiglawaai

Als u een klacht wilt indienen over vliegtuiglawaai, dan kunt u schrijven naar de dienst Milieupolitie van Brussel Leefmilieu (BIM) aan de hand van een online formulier.

Rattenbestrijding

Afval

Net Brussel - afvalophaling

Het agentschap Net Brussel biedt diverse online diensten aan m.b.t.gepersonaliseerd zoeken naar informatie over afvalophaling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Fix My Street - problemen aan de openbare weg melden

Fix My Street is dé tool om problemen aan de weg of aanwezigheid van afval en sluikstorten in één klik (via de website of de mobiele app) door te geven aan de bevoegde Brusselse administraties. U kunt ook alle problemen op een interactieve kaart bekijken.

Inbreuk tegen de antireclamesticker

Indien u reclame in de bus blijft krijgen ondanks de Externe linkgewestelijke antireclamesticker op uw brievenbus, dan kunt u een klacht indienen:

Pollutie - luchtkwaliteit

Pollumeter

Dankzij de site "Externe linkLuchtkwaliteit" van Leefmilieu Brussel kunt u permanent de evolutie van de luchtkwaliteit volgen.

Low Emission Zone (LEZ)

De term “lage-emissiezone” duidt een stad of een deel van de stad aan waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden.
De gewestelijke permanente lage emissiezone (LEZ) is van kracht op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten.

Natuurbehoud

Dierenwelzijn

Hebt u weet van een geval van dierenverwaarlozing of -mishandeling? Dan kunt u een klacht indienen bij Leefmilieu Brussel.

Information

Op gemeentelijk niveau

Op de website van de gemeente Schaarbeek vindt u een formulier om problemen te melden met de netheid van openbare ruimtes of het onderhoud van groene ruimtes, of om een aanvraag in te dienen bij de gemeente.