bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Boetes en administratieve sancties

In het Brussels Gewest leven meer dan een miljoen mensen samen. Om dit samenleven aangenaam te maken, moeten we rekening houden met elkaar en de regels respecteren. Gebeurt dit niet, dan kunnen verschillende autoriteiten ingrijpen en administratieve sancties opleggen. We geven u twee voorbeelden waar de gewestelijke regelgeving administratieve sancties voorziet.

Openbare netheid:

Vanaf 2010 is recycleren in Brussel verplicht: papier en karton steekt u in de gele zakken van Net Brussel en plastic en metalen verpakkingen en drankkartons in de blauwe zakken. Voor glas zijn er de glascontainers verspreid over het hele Gewest en met het chemisch huishoudelijk afval kunt u op specifieke dagen terecht bij "Proxy Chimik" (vroeger "mobiel groen plekje"). Uw restafval moet in de witte vuilniszak van Net Brussel.

Elke zone van Brussel heeft specifieke ophaaldagen voor de witte, gele en blauwe vuilniszakken. U kunt dan de avond voordien uw vuilnis op de stoep zetten vanaf 18 u.

Als u tegen de recyclageregels zondigt of uw afval op een verkeerd tijdstip of plaats buiten zet, dan riskeert u een boete wegens sluikstorten.

Geluidsoverlast:

Vele mensen samen produceren veel geluid. Tegelijk hebben de medemensen recht op rust en relatieve stilte. Vandaar dat u een boete kunt krijgen als u geluidsoverlast creëert.

  • Als u op de openbare weg onnodig lawaai maakt (of zonder voorafgaande toelating)
  • Als u tussen 22 en 7 uur geluiden of lawaai veroorzaakt die de rust of de gezondheid verstoren
  • Als u als eigenaar, houder of gebruiker van een geluidsbron, geluidshinder veroorzaakt of laat voortduren, die de normen overschrijdt
  • Als u zich abnormaal luidruchtig gedraagt of niet ingaat tegen gelijkaardig gedrag van personen of dieren onder uw verantwoordelijkheid

Veiligheid en preventie:

In het kader van het Brusselse en de gemeentelijke preventie- en buurtplannen kunnen de stadswachten ook administratieve sancties geven om hinder en overlast te bestrijden.

Net Brussel
Bxl_environnement_leefmilieu