Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Administratieve documenten

De meeste wettelijke documenten van een Belgisch staatsburger worden uitgereikt door de gemeente. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen sommige van die documenten online worden aangevraagd, via het elektronische loket IRISbox.

Identiteitskaart, identiteitsbewijs en paspoort

De identiteitskaart

De identiteitskaart wordt door de gemeente van hoofdverblijfplaats uitgereikt aan alle Belgen die 12 jaar of ouder zijn. Vanaf de leeftijd van 15 jaar bent u verplicht uw identiteitskaart bij te hebben.

Elke Belgische burger bezit een elektronische identiteitskaart (eID), die met een kaartlezerExterne link toegang biedt tot de online diensten van IRISbox.

Meer informatie over de eID vindt u op de federale website "welcome to e-belgiumExterne link".

De identiteitskaart voor kinderen (KIDS-ID)

De Kids-ID is het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. De Kids-ID is niet verplicht en u dient deze zelf voor uw kinderen aan te vragen bij de bevolkingsdienst van uw gemeente.

Het identiteitsbewijs

Het identiteitsbewijs wordt uitgereikt door het gemeentebestuur aan elk buitenlandse kind onder de 12 jaar, op verzoek van de persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent. Dit document is geldig voor een periode van twee jaar vanaf de uitreiking.

Het paspoort

Een paspoort is verplicht in alle landen waar de identiteitskaart niet geldig is. Een paspoort is geldig voor een periode van 5 jaar voor een kind en 7 jaar voor een volwassene. Voor meer informatie over de vereiste reisdocumenten voor een specifieke bestemmingExterne link kunt u terecht op de website van de Belgische diplomatie.

Uittreksel uit de geboorteakte, de overlijdensakte, de huwelijksakte of de scheidingsakte

Deze documenten kunnen voor de meeste Brusselse gemeenten worden verkregen via IRISboxExterne link.

Het uittreksel uit de geboorteakte

Het uittreksel uit de geboorteakte wordt uitgereikt door de gemeente waar u geboren bent of door de gemeente waarnaar u uw geboorteakte eventueel hebt laten overschrijven.

Het uittreksel uit de overlijdensakte

Het uittreksel uit de overlijdensakte kan worden uitgereikt door de gemeente waar de persoon in kwestie is overleden of door de gemeente waar hij zijn laatste woonplaats had.

Het uittreksel uit de huwelijksakte

Dit uittreksel wordt uitgereikt door de gemeente waar u gehuwd bent of door de gemeente waarnaar u uw huwelijksakte eventueel hebt laten overschrijven.

Het uittreksel uit de scheidingsakte

Dit uittreksel wordt uitgereikt door de gemeente waar u gehuwd bent.

Door de gemeente van uw woonplaats uitgereikte bewijzen

Deze documenten kunnen voor de meeste Brusselse gemeenten worden verkregen via IRISboxExterne link.

  • Het uittreksel uit het strafregister
  • Het bewijs van gezinssamenstelling
    Dit bewijs wordt uitgereikt door de gemeente van uw woonplaats of, bij ontstentenis, door elke officiële instelling.
  • Het getuigschrift van nationaliteit
  • Het bewijs van verblijf
  • Het bewijs van verblijf met historiek
  • Het bewijs van leven
    Dit bewijs wordt u met name gevraagd in het kader van uw pensioenrechten.
  • De verklaring van adreswijziging

De wijziging van naam (of voornaam)

Onder bepaalde wettelijk vastgelegde voorwaarden mag een persoon van naam en/of voornaam veranderen.

Contacteer ons

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Justitie,

Waterloolaan, 115
1000 Brussel

easy.brussels - administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

easy.brussels is het agentschap voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. easy.brussels heeft als doelstelling de administratieve formaliteiten te verminderen en de procedures te vergemakkelijken voor alle gebruikers van de overheidsdiensten, zowel voor burgers als voor ondernemingen. De administratieve vereenvoudiging maakt het zo mogelijk de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren in de relaties tussen de overheidsdiensten en hun gebruikers en in te spelen op de behoeften van de hedendaagse samenleving.