bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Vaccinaties

Vaccinatie is een belangrijk middel om mensen te beschermen tegen ernstige infectieziektes, op eender welke leeftijd. Sommige vaccinaties zijn verplicht, andere worden slechts aanbevolen. In België is enkel de inenting tegen kinderverlamming wettelijk verplicht.

Er bestaan kleine verschillen tussen het vaccinatieplan van de Vlaamse Gemeenschap en dat van de Franse Gemeenschap. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn beide plannen van toepassing. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid waakt over de coördinatie van de vaccinatie in de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

Vaccinatie van zuigelingen en kinderen

Aan Nederlandstalige kant

Kind & Gezin beveelt de volgende vaccinaties aan: kinderverlamming, difterie, kinkhoest, haemophilus influenzae type b, hepatitis B, mazelen, rodehond en de bof.
Voor meer informatie over vaccinatie kunt u surfen naar de website van Kind en Gezinbhg.common.external_link_warning.

Aan Franstalige kant

Als uw kind naar een crèche of een andere opvangfaciliteit gaat die erkend is door de Franstalige 'Office de la Naissance et de l’Enfance' (ONE) (FR)bhg.common.external_link_warning, dan zal u worden gevraagd om het voor de volgende ziektes te laten inenten: kinderverlamming, difterie, kinkhoest, haemophilus influenzae type b, mazelen, rodehond en de bof.

Voor kinderen tussen 0 en 6 jaar wordt de vaccinatie georganiseerd door de raadplegingen van de Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) (FR)bhg.common.external_link_warning.

Diverse vaccins voor kinderen tussen 2 maanden en 16 jaar zijn gratis te verkrijgen binnen het georganiseerde circuit van de Franse Gemeenschap. Sinds eind 1999 is de inenting tegen hepatitis B gratis voor zuigelingen en kinderen tot 12 jaar.

Vaccinatie van adolescenten en volwassenen

Een herhaalde vaccinatie en immunisatie tegen bepaalde infectieziektes zijn aangewezen bij adolescenten en volwassenen die niet geïmmuniseerd zijn. Ook zwangere vrouwen moeten ervoor zorgen dat ze beschermd zijn.

Vaccinatie van senioren

65-plussers hebben voorrang bij de jaarlijkse griepinenting.

Bevoegde instellingen

De officiële basisvaccinatiekalender wordt jaarlijks geüpdatet.
(Bron: Hoge Gezondheidsraad van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.)