Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Psychologische hulp

Psychologische problemen zoals depressies, gedragsstoornissen, relatieproblemen en verslavingen kunnen heel uiteenlopende oorzaken hebben. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bieden verschillende hulporganisaties een luisterend oor en een gepaste aanpak.

 • Diensten voor geestelijke gezondheidszorg
  Op de site van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kunt u een dienst voor geestelijke gezondheidszorg in BrusselExterne link zoeken op basis van de naam of de gemeente.
   
 • Voor psychologische ondersteuning kunt u zich in de eerste plaats wenden tot de Centra voor Algemeen Welzijn (NL) en de Centres de Planning familial (FR) (Centra voor gezinsplanning), waar u terecht kunt voor psychologische raadplegingen.
   
 • Centra voor slachtofferhulp
  De Belgische wet voorziet in de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming van de Staat aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en, in bepaalde gevallen, aan hun verwanten. De centra voor slachtofferhulp bieden sociale en juridische bijstand en psychologische begeleiding aan slachtoffers van agressie. Ze richten zich daarbij tot alle leeftijden, maar met bijzondere aandacht voor kinderen: degenen waarvan een ouder een slachtoffer is geweest, die getuige zijn geweest van geweld of die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt (behalve gezinsgeweld, waarvoor de vertrouwenscentra kindermishandelingExterne link (NL) of 'SOS Enfants (FR)Externe link' bijstand bieden). De federale portaalsite FOD Justitie bevat heel wat informatie over financiële hulp aan slachtoffers van gewelddadenExterne link.

Aan Nederlandstalige kant

 • De sociale kaart
  Een online databank over de diensten i.v.m. gezondheid en welzijn in Brussel en VlaanderenExterne link.
   
 • Centrum Algemeen Welzijnwerk (CAW)
  Antwerpselaan 34, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 486 45 00
  E-mail: onthaal@cawbrussels.be
  Web: www.caw.beExterne link
 • Tele-Onthaal

  Bij Tele-Onthaal kunt u 24/24 en 7/7 terecht met al uw vragen en problemen. Goed opgeleide vrijwilligers luisteren in alle anonimiteit en vertrouwen. Op vaste tijdstippen kunt u bij Tele-Onthaal ook terecht voor een gesprek via chat.

  Noodlijn: 106
  E-mail: brussel@tele-onthaal.be
  Web: www.tele-onthaal.beExterne link

 • Centrum ter Preventie van Zelfdoding

  De Zelfmoordlijn van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding is een hulplijn voor iedereen die met zelfdoding in aanraking komt. Naast de Zelfmoordlijn via telefoon of chat omvat het Centrum ter Preventie van Zelfdoding ook een kennis en een vormingscentrum.

  Ferdinand Lenoirstraat 27-31, 1090 Brussel
  Noodlijn: 1813
  Web: www.zelfmoord1813.beExterne link

 • Hulp in de onderwijssector

  Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen met vragen terecht bij de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). De CLB geven informatie, bieden hulp en begeleiding bij leren en studeren, en adviseren over de onderwijsloopbaan. Ook preventieve gezondheidszorg en het opvolgen van het psychisch en sociaal functioneren van de leerlingen behoren tot de dienstverlening van een CLB.

  Web: www.onderwijs.vlaanderen.beExterne link

 • Teleblok

  Teleblok biedt telefonische of online hulp aan leerlingen en studenten tijdens de blok- en examenperiode.

  Tel.: 0800 13 14 4 (gratis nummer vanuit België)
  Web: www.teleblok.beExterne link

Aan Franstalige kant

 • Diensten voor geestelijke gezondheidszorg
  In de rubriek "Welzijn en gezondheid" van de site van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) vindt u de diensten voor geestelijke gezondheidszorg (FR)Externe link.
 • Télé-Accueil Bruxelles (FR Tele-Onthaal)

  Télé-Accueil Bruxelles, dat wordt gesubsidieerd door de dienst Gezondheid van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF – Commission communautaire française), bestrijdt de gevolgen van isolement en het wegvallen van sociale banden.  Deze instelling biedt telefonisch een luisterend oor, op elk moment van de dag of nacht, aan iedereen die de behoefte of het verlangen heeft om met iemand te praten. Télé-Accueil werkt samen met de diensten voor geestelijke gezondheid van het Brussels Gewest.

  Noodlijn, 24/24 en 7/7, in alle anonimiteit: 107
  Chat: www.sos-amitie.com/chatExterne link
  Tel.: +32 (0)2 538 49 21
  Web: www.tele-accueil.be/bruxellesExterne link (FR)

 • Centre de Prévention du Suicide (Franstalig centrum ter preventie van zelfdoding)

  Het Centre de Prévention du Suicide wil zelfdoding voorkomen door psychologische hulp te bieden aan personen in moeilijkheden of crisissituaties. Het centrum biedt geen medisch advies, maar werkt wel samen met de medische wachtdiensten of met huisartsen in geval van zelfmoordpogingen.
  Het Centre de Prévention du Suicide is 24/24 en 7/7 bereikbaar. Het wordt gesubsidieerd door de dienst Gezondheid van de Franstalige Gemeenschapscommissie (COCOF – Commission communautaire française).

  Noodlijn: 0800 32 123 (gratis) - 24/24
  Web: www.preventionsuicide.beExterne link (FR)

 • S.O.S. VIOL (Franstalig centrum voor de preventie van echtelijk en familiaal geweld)

  Naast medische en juridische bijstand biedt de vereniging S.O.S. VIOL individuele psychologische begeleiding aan personen die het slachtoffer zijn geweest van seksuele agressie.

  Bordeauxstraat 62 A, 1060 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 534 36 36
  E-mail: sosviol@brutele.be
  Web: www.sosviol.beExterne link (FR)

 • Hulp in de onderwijssector

  De PMS-centra (psycho-medische-sociale centra) en de IMS-teams (Franstalige centra voor medisch schooltoezicht) bieden psychologische, medische en sociale hulp aan leerlingen en ouders.
  De lijst met PMS-centra vindt u op de de portaalsite over het onderwijs van de Franse Gemeenschap.

  Web: www.enseignement.beExterne link (FR)

Aan Engelstalige kant

 • Community Help Service (CHS)
  CHS biedt een telefonische helpdesk in het Engels 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Deze dienst is bestemd voor personen die noch Frans noch Nederlands spreken.
   

  Tel.: +32 (0)2 648 40 14
  Web: www.chs-belgium.orgExterne link (EN)

Sociaal Brussel online, een tweetalige sociale kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, biedt u ook toegang tot alle actoren in de welzijns- en gezondheidssector.