bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Het rapport “De Brusselaars en de digitale wereld”, editie 2023, is beschikbaar!

De editie 2023 van de publicatie over de Brusselaars en de digitale wereld, opgesteld door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) van perspective.brussels, bevat enkele nieuwigheden, met name wat betreft internettoegang thuis volgens inkomenscategorie van het huishouden, internetgebruik volgens nationaliteitsgroep of activiteiten die onafhankelijk op internet worden uitgevoerd.

Gepubliceerd op

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft, via Paradigm, een [frbhg.common.external_link_warning] (PDT) 2021-2024 opgezet. Het Gewest bevestigt hiermee dat het hoog tijd is om concrete maatregelen te nemen om de digitale vaardigheden van alle Brusselaars te verbeteren. Een van de 66 acties van dit plan is de invoering van een jaarlijkse barometer om de toegankelijkheid van de Brusselaars tot digitale tools en diensten te meten.

Dat is de context waarin het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) van perspective.brussels deze jaarlijkse publicatie heeft uitgewerkt.

Deze studie van 2023 maakt gebruik van de resultaten van de enquête van 2022 en is gebaseerd op een steekproef van 5.659 personen van 16 tot 74 jaar die in België wonen, onder wie 703 personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze bevat de belangrijkste indicatoren met betrekking tot de drie dimensies die het mogelijk maken de toegankelijkheid van de Brusselaars tot digitale tools en diensten te analyseren, namelijk de toegang tot internet, het internetgebruik en de digitale vaardigheden.

Wat hebben we hieruit geleerd?

Er zijn nagenoeg geen verschillen meer tussen mannen en vrouwen op het vlak van het internetgebruik. Niet-actieve Brusselaars (gepensioneerden en anderen) bevinden zich vaker in een situatie van digitale kwetsbaarheid. Ondanks de veralgemening van het internet in de samenleving zijn er nog steeds mensen die nog nooit het internet hebben gebruikt. In 2022 heeft 2 % van de Brusselaars van 16 tot 74 jaar nog nooit het internet gebruikt, wat overeenkomt met bijna 25.000 personen. Een meerderheid van de Brusselaars gebruikt e-government om officiële documenten te downloaden of af te drukken (68 %). De volledige lijst van indicatoren vindt u op de website van het BISA. [frbhg.common.external_link_warning]