Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Belastingen en heffingen voor bedrijven en zelfstandigen

Bedrijven en zelfstandigen zijn onderworpen aan een aantal belastingen, die variëren volgens de aard van de activiteit, de inkomsten, de rechtsvorm, enzovoort. Bedrijven moeten ook een onderscheid maken tussen federale, gewestelijke en gemeentelijke belastingen.

De federale fiscaliteit

De site van de Federale Overheidsdienst Financiën verstrekt informatie over de federale belastingen en heffingenExterne link.

De gewestelijke fiscaliteit

Brussel Fiscaliteit is de belastingsadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar site biedt een overzicht van de gewestelijke belastingenExterne link.

Er bestaan tal van fiscale stimuli voor bedrijven die gevestigd zijn in het Brussels Gewest. U ontdekt ze op de site info.hub.brussels.

De gemeentelijke fiscaliteit

Via de gemeentebelastingen kunnen de gemeenten van het Brussels Gewest hun algemene uitgaven betalen.

Fiscaliteit Brussel - Bruxelles Fiscalité
Logo Hub.brussels