Belastingen en heffingen voor bedrijven en zelfstandigen

Bedrijven en zelfstandigen zijn onderworpen aan een aantal belastingen, die variëren volgens de aard van de activiteit, de inkomsten, de rechtsvorm, enzovoort. Bedrijven moeten ook een onderscheid maken tussen federale, gewestelijke en gemeentelijke belastingen.

De federale fiscaliteit

De site van de Federale Overheidsdienst Financiën verstrekt informatie over de federale belastingen en heffingen.

De gewestelijke fiscaliteit

Brussel Fiscaliteit is de belastingsadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar site biedt een overzicht van de gewestelijke belastingen.

Er bestaan tal van fiscale stimuli voor bedrijven die gevestigd zijn in het Brussels Gewest. U ontdekt ze op de site 1819.brussels.

De gemeentelijke fiscaliteit

Via de gemeentebelastingen kunnen de gemeenten van het Brussels Gewest hun algemene uitgaven betalen.