Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Wonen in Brussel / Milieu / Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit
Alle indicatoren bevestigen het: de laatste twintig jaar gaat het de goede richting uit met de luchtkwaliteit in Brussel. Toch kan het nog beter. Met het Lucht- en Klimaatplan heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe verbonden om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen fors terug te dringen.

Uit diverse enquêtes blijkt dat de Brusselaar zich ervan bewust is dat de luchtvervuiling enkel kan worden teruggedrongen door keuzes te maken op het vlak van mobiliteit en consumptie.

Op de website "Luchtkwaliteit" van Leefmilieu Brussel kunt u doorlopend en in real time de evolutie van de concentraties vervuilende stoffen in de omgevingslucht volgen. Het gaat om metingen die worden geregistreerd door de verschillende telemetrische posten van het Brussels Gewest.

Wat bij een pollutiepiek?

Als de concentratie gevaarlijke stoffen in de lucht bepaalde waarden overschrijdt, dan stellen de autoriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalde noodprocedures in werking. De maatregelen die genomen moeten worden bij een pollutiepiek door de bevolking, de (transport)bedrijven en de industrie zijn ook terug te vinden op de website "Luchtkwaliteit".

Voor meer informatie over het Besluit Pollutiepiek of over de luchtkwaliteit in Brussel kunt u contact opnemen met de Dienst Milieu-info van Leefmilieu Brussel:
Tel.: +32 (0)2 775 75 75
Fax: +32 (0)2 775 76 21

    CO2 is de grootste verantwoordelijke voor het broeikaseffect: jaarlijks bedraagt de uitstoot in Brussel meer dan 5 miljoen ton. De toenemende aanwezigheid van dit schadelijke gas in de omgevingslucht is te wijten aan ons stijgende energieverbruik voor verwarming, transport en industriële activiteiten.

    (Bron: Leefmilieu Brussel - Plan voor structurele verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de opwarming van het klimaat, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2002-2010)

    Waarschuwingen voor pollutiepieken: blijf op de hoogte

    Schrijf u in op de waarschuwingslijst van Leefmilieu Brussel en ontvang 24 uur voor een pollutiepiek een sms of e-mail met de maatregelen die de Brusselse overheden zullen nemen.