Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / De zesde staatshervorming / Bevoegdheden / Gezondheidszorg, Kinderbijslag & Hulp aan Bejaarden

Gezondheidszorg, Kinderbijslag & Hulp aan Bejaarden

Gezondheidszorg, Kinderbijslag & Hulp aan Bejaarden

Gezondheidszorg, Hulp aan Bejaarden


De bijzondere wet van 6 januari 2014 voorziet in de overdracht aan de gemeenschappen van diverse bevoegdheden met betrekking tot gezondheidszorg en hulp aan personen voor een bedrag van naar schatting 4.438 miljoen euro voor het Waalse Gewest, de Franse en Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het BHG. Die bevoegdheden dekken hoofdzakelijk de tegemoetkomingen inzake hulp aan personen met een handicap, voorzieningen voor bejaarden en voor langdurige zorg, mentale gezondheidszorg, preventie en eerstelijnsgezondheidszorg.


Overigens voorziet de bijzondere wet van 6 januari 2014 ook in de overdracht aan de gemeenschappen van de bevoegdheid om ziekenhuisinfrastructuur en medisch-technische diensten te financieren, vanaf 2016, voor een bedrag dat voor dat jaar geschat wordt op 612 miljoen euro.  De bevoegdheden gaan naar de gemeenschappen, maar in Brussel zullen de bevoegdheden die betrekking hebben op bicommunautaire instellingen en op de rechten en plichten van personen overgedragen worden aan de GGC.

Kinderbijslag


De zesde staatshervorming voorziet in de overdracht aan de gemeenschappen van de gezinsbijslagen, die de kinderbijslag, de geboortetoelage en de adoptiepremie omvatten. De uitgaven op het vlak van gezinsbijslagen bedragen naar schatting 6.625 miljoen euro voor het Waalse Gewest, de Franse en Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het BHG. In Brussel wordt de GGC bevoegd inzake gezinsbijslagen. Overigens wordt het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD: instelling beheerd door de RKW die projecten inzake kinderopvang financiert) opgeheven. De daaraan verbonden middelen, namelijk 78 miljoen euro, zullen verdeeld worden over de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap.

Site van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie