Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke Overheidsdienst Brussel / Brussel Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke Ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw, kwaliteitsvolle huisvesting, stadsvernieuwing... In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen deze opdrachten onder de bevoegdheid van het Brussel Stedelijke Ontwikkeling (ex-BROH).
Om in te spelen op de sociale, economische en milieugebonden behoeften van het Brussels Gewest stuurt het Brussel Stedelijke Ontwikkeling (ex-BROH) de ontwikkeling van het grondgebied op een duurzame, evenwichtige en coherente manier.

Binnen het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel vervult
Brussel Stedelijke Ontwikkeling (ex-BROH) de volgende opdrachten:

  • planning: strategische ontwikkelingsplannen en verordenende bestemmingsplannen opstellen en opvolgen; de studies en observatoria beheren die de uitvoering van deze plannen toetsen
  • stedenbouw: gewestelijke en lokale stedenbouwkundige verordeningen opstellen en opvolgen; de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen beheren, de effectenrapporten en -studies behandelen, de stedenbouwkundige overtredingen beheren en de beroepen regelen
  • huisvesting: de leefomstandigheden van de Brusselaars verbeteren door toekenning van renovatiepremies en de naleving van de Huisvestingcode
  • stadsvernieuwing: het stedelijk weefsel herstellen via het beheer van operationele programma’s die streven naar actieve stadsontwikkeling en een sterkere sociale cohesie
  • onroerend erfgoed: het onroerend erfgoed bewaren door middel van inventarisatie, bescherming, restauratie en opwaardering

Voor de uitoefening van deze opdrachten telt BSO acht directies of administratieve eenheden:

zes operationele directies:

2 transversale directies:

Drie adviesorganen

Daarnaast verzorgt BSO de secretariaten van adviesorganen: de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC), de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) en de Adviesraad voor Huisvesting, evenals dat van het Stedenbouwkundig en het Milieucollege.

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Stedelijke Ontwikkeling
CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80/1 - 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 17 68/69
Fax: +32 (0)2 204 15 58
E-mail: broh.communicatie@gob.brussels
Web: stedelijke-ontwikkeling.brussels