Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke Overheidsdienst Brussel / Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting heeft als opdracht te zorgen voor kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen, via volgende activiteiten:

  • Ondersteuning voor de beslissingen van de Gewestregering betreffende de uitvoering van haar huisvestingsbeleid;
  • Toekennen van toelagen aan privépersonen onder bepaalde voorwaarden;
  • Opsporen en bestrijden van leegstaande woningen op basis van klachten van de gemeenten of van erkende verenigingen;
  • Allerlei doelgroepen informeren via het WoonInformatieCentrum (WIC);
  • Sommige huisvestingsactoren subsidiëren;
  • Borg staan voor de naleving van de normen die zijn vastgelegd in de Brusselse Huisvestingcode.

Brussel Huisvesting voert zijn opdrachten uit door middel van:

2 operationele eenheden

2 transversale eenheden

1 adviesorgaan

  • het secretariaat van de Adviesraad voor Huisvesting

 

Contact :

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Huisvesting

Vooruitgangsstraat 80, bus 1, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 21 11
Fax: +32 (0)2 204 15 58
email : huisvesting@gob.brussels
Website : www.huisvesting.brussels