You are here: Home / Wonen in Brussel / Deelnemen aan het openbare leven / Jongerenparticipatie / Politieke participatie

Politieke participatie

Deelname van jongeren aan het politieke leven in Brussel
U wilt een schakel worden in het raderwerk van onze democratie? Dat kan! Zowel in Brussel, in België als op Europees niveau bestaan organisaties die jongeren aansporen om deel te nemen aan het politieke leven.

Aan Nederlandstalige kant

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. De Raad zorgt ervoor dat de stem van jongeren tot bij de beleidsmakers reikt en verdedigt de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.

De Vlaamse ministers moeten het advies van de Vlaamse Jeugdraad vragen telkens zij beslissingen willen nemen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

De Jeugdraad brengt ook op eigen initiatief advies uit en doet voorstellen met betrekking tot de ontplooiing en de noden van jongeren met het oog op een jeugdvriendelijker beleid.

Vlaamse Jeugdraad vzw
Leopoldstraat 25, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 551 13 50
E-mail: info@vlaamsejeugdraad.be
Website: www.vlaamsejeugdraad.be

De Vlaamse Jeugdraad wordt ondersteund door de Ambrassade vzw, het bureau voor jonge zaken.
De Ambrassade heeft als doel jeugd, jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid op de kaart te zetten en de positie van kinderen en jongeren in de samenleving te versterken.

De Ambrassade vzw
Leopoldstraat 25, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 551 13 50
E-mail: info@ambrassade.be
Website: ambrassade.be

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bereidt de Brusselse Jeugdraad de adviezen voor omtrent jeugdzaken voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Brusselse Jeugdraad - VGC Jeugddienst
Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 563 05 79
E-mail: info@brusselbazaar.be
Website: www.brusselbazaar.be/inspraak/jeugdraad


Aan Franstalige kant

De 'Conseil de la Jeunesse' (de Franstalige Jeugdraad) is de officiële advies- en vertegenwoordigingsinstantie voor jongeren binnen de Franse Gemeenschap (in Wallonië en Brussel). De hoofdopdracht bestaat erin jongeren inspraak te geven op nationaal en internationaal niveau en hun belangen te verdedigen door rechtstreeks te onderhandelen met politici. De Conseil de la Jeunesse luistert naar jongeren overal in de Franse Gemeenschap en vertaalt dit dan naar communautair, nationaal of internationaal niveau. De jeugdraad wordt geregeld geconsulteerd door de verschillende politieke instellingen, met name door de Minister van Jeugd van de Franse Gemeenschap, over alles wat met jeugd te maken heeft. De 'Conseil de la Jeunesse' werkt doorgaans nauw samen met zijn Duitstalige en Nederlandstalige tegenhangers.

De Algemene Vergadering van de Conseil de la Jeunesse is samengesteld uit 50 leden, die rechtstreeks worden verkozen door jongeren van 16 tot 30 jaar die in de Franse Gemeenschap wonen. Deze leden worden verkozen voor een periode van twee jaar (tweemaal hernieuwbaar) en zijn 18 tot 30 jaar oud.

Conseil de la Jeunesse
Leopold II-laan 44, 1080 Brussel
Tel.: +32 (0)2 413 29 30
Fax: +32 (0)2 413 29 31
E-mail: conseil.jeunesse@cfwb.be
Website: www.conseildelajeunesse.be (FR)

Het Parlement Jeunesse van de Franse Gemeenschap

Eén keer per jaar belegeren 80 jongeren tussen 17 en 26 jaar het Parlement van de Franse Gemeenschap in Brussel en kruipen ze in de huid van een parlementslid voor het 'Parlement Jeunesse' (de Franstalige tegenhanger van het Jeugdparlement). In dit levensechte rollenspel nemen de jonge 'volksvertegenwoordigers' deel aan een debat rond vier ontwerpen van decreet over maatschappelijke thema's die ze moeten bespreken, wijzigen en uiteindelijk goedkeuren.
www.parlementjeunesse.be (FR)

Leren, begrijpen, inlichtingen inwinnen

De Fédération des Centres d'Information et de Documentation pour Jeunes (CIDJ) in de Franse Gemeenschap bundelt heel wat nuttige informatie (projecten, informatiefiches, bibliotheek, enz.) die u op de website kunt raadplegen: www.cidj.be (FR).