U bent hier: Home / Wonen in Brussel / Deelnemen aan het openbare leven

Deelnemen aan het openbare leven

Deelnemen aan het openbare leven
Elke burger kan vrij zijn rechten uitoefenen, maar heeft daarnaast ook plichten tegenover de Staat te vervullen. Dit engagement kan verschillende vormen aannemen: gaan stemmen voor de lokale verkiezingen, deelnemen aan het publiek debat door lid te zijn van een vereniging of 'daden van goed burgerschap' stellen voor het welzijn van de gemeenschap.

Burger zijn, dat betekent deelnemen aan de organisatie van de maatschappij, deelnemen aan het politieke leven en deelnemen aan het verenigingsleven, met de bijdrage van jongeren. In dit hoofdstuk belichten we de verschillende manieren waarop u uw mening kunt uiten.

De lokale democratie, de nieuwe as van het beleid van het Brussels Gewest

De wijkcomités werden erkend, het participatiebudget werd opgetrokken, inwoners worden beter geïnformeerd over de agenda van de gemeenteraad of over openbare onderzoeken en adviezen van de overlegcommissie... De Brusselse lokale overheden stellen alles in het werk om een cultuur van burgerparticipatie op te bouwen.

Europese week van de lokale democratie

De Europese week van de lokale democratie is een Europees evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd door de lokale besturen van de 47 landen van de Raad van Europa. Het is de bedoeling om de kennis van de burgers over hun lokale besturen te verbeteren en hen aan te moedigen tot een verantwoordelijke participatie.

De lokale besturen die in Brussel acties opzetten in het kader van dit evenement zijn de Stad Brussel, de gemeentes, de OCMW's, Brulocalis (vroeger Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contact:

Brulocalis
Aarlenstraat 53, 1040 Brussel
Tel.: +32 (0)2 238 51 66
Web: www.brulocalis.brussels

De instellingen: waarvoor kan ik bij ze terecht en hoe neem ik contact met hen op?

Om te begrijpen hoe de vork van onze democratie in de steel zit, moet u de opdrachten en bevoegdheden van de verschillende instellingen kennen. In de rubriek 'Over het Gewest' op deze website vindt u alle nuttige informatie over de overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Een vraag over deze website