Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie


Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) u toegang verleent tot deze portaalsite.
Het CIBG biedt u deze portaalsite (be.brussels) en de informatie op deze portaalsite aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze web pagina 'gebruiksvoorwaarden'. Door de website be.brussels en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Informatie

Het CIBG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze portaalsite is volledig op eigen risico.

Links en verwijzingen

  • Deze portaalsite bevat hyperlinks naar andere web sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen.  Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Het CIBG controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.
  • Het CIBG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de portaal verwijst.
  • Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar de portaalsite be.brussels wilt creëren vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Intellectuele eigendomsrechten

  • U hebt het recht om de informatie op deze portaalsite voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
  • Het CIBG behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website.

Bescherming van de persoonsgegevens

Voor verdere informatie, gelieve onze pagina inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.