Werkloosheid

Als u zonder werk komt te zitten, schrijft u zich in bij Actiris. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook een werkloosheidsuitkering ontvangen. We helpen u op weg.
Het eerste wat u doet als u zonder werk komt te zitten, is u inschrijven als werkzoekende bij Actiris. Dan blijft u in regel met de sociale zekerheid en kan Actiris u helpen bij het zoeken naar een nieuwe job. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook een werkloosheidsuitkering ontvangen. We helpen u op weg.

Recht op werkloosheidsuitkering

Als u door uw werkgever ontslagen wordt, dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een werkloosheidsuitkering. U moet een minimum aantal arbeidsdagen bewijzen (in binnen- of buitenland) om in aanmerking te komen voor de uitkering: Dit aantal voor te leggen arbeidsdagen is afhankelijk van uw leeftijd. Uw werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van uw vorige loon.

U vindt een verklarende tabel en informatie over de werkloosheidsuitkering op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Uw werkloosheidsuitkering aanvragen

Doe uw werkloosheidsuitkeringsaanvraag persoonlijk bij een uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen: de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering (HVW) of bij uw vakbond.

Bij uw inschrijving krijgt u een controlekaart die u moet invullen en maandelijks terugsturen. U moet tegelijk ook het formulier C1 invullen om aangifte te doen van uw ‘persoonlijke en familiale toestand’. Deze verklaring heeft belangrijke gevolgen voor uw uitkeringen en het bedrag ervan.

U moet vervolgens Actiris op de hoogte brengen dat u ingeschreven bent bij een uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen (HVW of vakbond).

De beroepsinschakelingstijd voor schoolverlaters

Als u pas van de schoolbanken komt, hebt u niet direct recht op een werkloosheidsuitkering maar moet u eerst een beroepsinschakelingstijd doorlopen. Zodra u uw voltijdse studies of uw leertijd beëindigd hebt en u ingeschreven bent als werkzoekende bij Actiris, begint uw beroepsinschakelingstijd te lopen.

De uitkeringsaanvraag bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering (HVW) of uw vakbond moet na uw beroepsinschakelingstijd gebeuren maar voor uw 25ste verjaardag. U ùoet ook 2 positieve evaluaties van Actiris hebben gekregen voor uw inspanningen i.v.m. uw zoektocht naar werk.

Meer gedetailleerde informatie over de beroepsinschakelingstijd en inschakelingsuitkeringen voor schoolverlaters op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA).

Uitbetalingsinstellingen werkloosheidsuitkering

Bevoegde instanties

 • Actiris - Brussels agentschap voor werk
  Astrotoren
  Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel (en 17 regionale kantoren)
  Tel.:  0800 35 123 (callcenter werkzoekenden)
  E-mail: werkzoekenden@actiris.be
  Web: www.actiris.be
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Werkloosheidsbureau Brussel
  Marcel Broodthaersplein 4, 1060 Brussel Bruxelles, 1060 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 542 1611
  Web: www.rva.be
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 233 41 11
  Web: www.werk.belgie.be

 

Een vraag over deze website