Waterbeheer

Elke onderneming die in Brussel water gebruikt, is onderworpen aan een gewestelijke wetgeving.
Elke onderneming in het Brussels Gewest die water gebruikt voor haar activiteiten is onderworpen aan de gewestelijke wetgeving. Bepaalde sectoren moeten bovendien voldoen aan specifieke lozingsnormen. Ook de rationalisering van het waterverbruik kadert in de inspanningen voor het milieubehoud.

Afvalwaterbeheermaatregelen voor ondernemingen vindt u op de website van Leefmilieu Brussel.