U bent hier: Home / Werken & ondernemen / Ondernemen in Brussel / Uw onderneming en het milieu / Subsidies voor groene investeringen

Subsidies voor groene investeringen

Subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor milieu-investeringen van ondernemingen
De overheid biedt tal van steunmaatregelen voor ondernemingen die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, onder meer op het vlak van onderzoek en ontwikkeling.

Premies, subsidies, belastingaftrek ... Er is heel wat overheidssteun voor milieuvriendelijke investeringen of investeringen voor onderzoek en ontwikkeling om de impact van uw activiteiten op het leefmilieu te beperken. Informatie over deze steunmaatregelen vindt u op de site van Leefmilieu Brussel.

Op federaal niveau

Fiscale aftrek voor energiezuinige investeringen en/of voor milieuvriendelijke investeringen en investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O)
De federale overheid biedt bedrijven een belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen en/of milieuvriendelijke investeringen en investeringen in O&O.
Voor deze investeringen moeten de attesten worden aangevraagd bij Leefmilieu Brussel.

Op gewestelijk niveau

U vindt de regionale steunmaatregelen voor bescherming van het leefmilieu op de site 1819.brussels:

  • steun voor energiebesparingen en productie van energie met behulp van hernieuwbare energiebronnen: vooral bestemd voor ondernemingen met industrieel karakter
  • steun voor de verbetering van de energieprestatie van de productieprocessen of het gebruik van milieuvriendelijke verplaatsingsmiddelen: dit betreft hoofdzakelijk hergebruik, recyclage of de inperking van het energieverbruik in productieprocessen
  • steun voor ondernemingen om de verplichte communautaire normen te overschrijden inzake de bescherming van het leefmilieu of bij gebrek aan normen: investeringen voor de verbetering van het leefmilieu
  • steun voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen om zich aan te passen aan nieuw aangenomen en bindende communautaire normen inzake de bescherming van het leefmilieu, gedurende een periode van drie jaar vanaf het aannemen van deze nieuwe normen
  • steun voor de productie van ecoproducten: materiële of immateriële investeringen gekoppeld aan het fabricageproces van een ecoproduct
  • energiepremies: de energiepremies helpen u uw energiefactuur aanzienlijk te verminderen.

Op gemeentelijk niveau

Sommige gemeenten kennen steun toe in de huisvestingssector, en dat kan ook betrekking hebben op bedrijven. Uw gemeentebestuur zal u alle nodige inlichtingen verschaffen.

Een vraag over deze website