Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Werken & ondernemen / Ondernemen in Brussel / Uw onderneming en het milieu

Uw onderneming en het milieu

Uw onderneming en het milieu
Welke impact heeft uw onderneming op het milieu? Hoe kunt u uw energieprestatie verbeteren, uw consumptie van natuurlijke hulpbronnen verminderen en uw afvalbeheer optimaliseren? Wat uw activiteit ook is, u bepaalt zelf in welke mate u zich wilt inzetten voor het milieu.

Milieuverplichtingen van de ondernemingen

Als antwoord op de diverse milieuvraagstukken heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest specifieke wetgeving geïmplementeerd rond de verschillende hulpbronnen: waterbeheer, afvalbeheer, luchtvervuiling, bodemverontreiniging en geluidsoverlast. Voor bepaalde soorten activiteiten is ook een milieuvergunning vereist. Alle ondernemingen moeten voldoen aan deze regelgevingsvereisten.

Gewestelijke steunmaatregelen voor ondernemingen

Steeds meer Brusselse ondernemingen integreren duurzame ontwikkeling in hun bedrijfsstrategie. U komt er meer over te weten op de pagina "Milieulabels" in deze rubriek.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u ook helpen om milieubeheer te integreren in uw bedrijfscultuur en organisatie. Via premies en subsidies voor groene investeringen zorgt het Gewest er bovendien voor dat uw milieu-investeringen optimaal renderen.

impulse.brussels begeleidt Brusselse bedrijven kostenloos voor al hun vragen omtrent milieu: soorten vergunningen, reglementering inzake afvalwater, afvalstoffen, uitstoten in de lucht, bedrijfsvervoerplan, enz.).

Blijf op de hoogte van de laatste wijzigingen van de milieuwetgeving

De recentste wijzigingen van de milieuwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u steeds op Brucodex, een online zoekmotor van impulse.brussels.

LeefmilieuBrussel

Tour & Taxis
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 775 75 75
Fax: +32 (0)2 775 76 21
E-mail: info@leefmilieubrussel.be
Web: www.leefmilieubrussel.be

Groenestroomcertificaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om de productie van groene stroom op basis van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling aan te moedigen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het systeem van de groenestroomcertificaten ingevoerd.

Elke stroomleverancier in het Brussels Gewest moet (op straffe van boetes) jaarlijks een quotum van groenestroomcertificaten kopen dat evenredig is aan de hoeveelheid elektriciteit die hij verkoopt op de Brusselse markt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Brusselse energieregulator BRUGEL (BRUssel Gas ELektriciteit).