Overlegorganen

Overlegorganen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) is het belangrijkste sociaal-economische overlegorgaan van het Brussels Gewest.

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) verenigt de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, de middenstand en de werknemersorganisaties. De ESRBHG is belast met twee hoofdopdrachten in zijn verhoudingen met de politieke macht: advies en overleg. Alle informatie over de bijzondere bevoegdheden van de Economische en Sociale Raad vindt u op de website van de ESRBHG.

Orgaan van de non-profitsector

BRUXEO is de confederatie van de Brusselse socialprofitondernemingen. BCSPO vertegenwoordigt heel uiteenlopende sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, podiumkunsten, enz.

Organen op federaal niveau

De andere adviesorganen op federaal niveau in de beroepssector zijn:

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bischoffsheimlaan 26, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 205 68 68
Fax: +32 (0)2 502 39 54
E-mail: cesr@esr.irisnet.be
Web: www.esr.irisnet.be