Partners vinden

Partners vinden op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau
U bent op zoek naar klanten, partners of leveranciers op lokaal of internationaal niveau? U wilt uw naamsbekendheid vergroten en opgenomen worden in betrouwbare databanken? De volgende bevoegde instellingen kunnen u daarbij helpen in het Brussels Gewest.

Beroepsorganisaties

Bepaalde beroepsorganisaties in het Brussels Gewest helpen u in uw zoektocht naar partners.

Sectorale polen

Op de website van hub.brussels vindt u informatie over de prioritaire innovatiepolen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zoals bepaald in het Contract voor de Economie en de Tewerkstelling, CET) via gespecialiseerde portaalsites, publicaties, enz. Het gaat om vier sectoren:

 • De pool Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT)
  Deze pool richt zich vooral tot bedrijven die actief zijn op het vlak van software-uitgeverij, multimediatechnologiëen en telecommunicatiesystemen.
 • De pool Milieutechnologieën
  De pool Milieutechnologieën heeft een specifieke portaalsite gecreëerd met een gecentraliseerde toegang tot tal van informatie over bedrijven, milieu en innovatie.
  Web: www.brusselsgreentech.be
 • De pool Gezondheid
  De expertise inzake biotechnologie in het Brussels Gewest (bedrijven, onderzoekslabo's, instellingen enz.) staat uitgebreid beschreven op de website www.biotechinbrussels.be (EN).
 • De pool Biotechnologie
  Biotechinbrussels.be stelt de Brusselse bedrijven en kenniscentra voor in de sector Bio en Pharma.

Partners op Europees niveau?

'Enterprise Europe Brussels' is een gemeenschappelijke organisatie van hub.brussels en BECI. Enterprise Europe Brussels vertegenwoordigt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het 'Enterprise Europe Network', dat in 2008 op Europese schaal werd opgericht na de samensmelting van de netwerken van de EIC (Euro Info Centres) en de IRC (Innovation Relay Centers). Dit netwerk omvat een veertigtal Europese landen en andere partnerlanden.

'Enterprise Europe Brussels' is een lokaal aanspreekpunt dat Brusselse ondernemingen informeert over Europese wetgeving en hen helpt bij hun zoektocht naar technologische of commerciële partners voor hun internationale ontwikkeling om zo hun concurrentie- en innovatiekracht te versterken.

Contact
Tel.: +32 (0)2 422 00 21
Web: www.brusselsnetwork.be

Bevoegde instanties

 • hub.brussels
  Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven

  UNO
  Charleroise Steenweg 110, 1060 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 422 00 20
  E-mail: info@hub.brussels
  Web: hub.brussels
 • BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry)
  Louizalaan 500, 1050 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 210 01 71
  E-mail: info@beci.be
  Web: www.beci.be

Goed om te weten

De agrovoedingssector is ook een sleutelsector in Brussel.
Brucefo (Brussels Centrum voor Voedingsexpertise) is een dienst van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die actief is in deze sector. Brucefo ondersteunt bedrijven in de voedingssector door kwaliteitscontroles uit te voeren en technische steun en advies te verlenen over de fabricage van kwaliteitsproducten conform de wettelijke normen.