U bent hier: Home / Werken & ondernemen / Ondernemen in Brussel / Gebouwen, gronden, stedenbouw / Stedenbouwkundige regels / Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP)

Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP)

Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) bepaalt de ontwikkelingsstrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) legt de prioriteiten vast voor de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vooral inzake ruimtelijke ordening.

U vindt alle informatie op de website van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP)

U vindt ook informatie op de pagina "Gewestelijk Ontwikkelingsplan" op deze portaalsite in het hoofdstuk "Wonen in Brussel".

Contactgegevens:

Brussels Planningsbureau (BPB)
Naamsestraat 59, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 435 42 00
Fax: +32 (0)2 435 43 99
E-mail: info@perspective.brussels
Web: perspective.brussels

Uittreksel uit Prioriteit 2 van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan

"Dynamiek verlenen aan het geheel van de sectoren van de Brusselse economie met het oog op de ontwikkeling van de plaatselijke werkgelegenheid, waarbij erover gewaakt wordt dat de activiteiten verenigbaar zijn met het leefmilieu en de levenskwaliteit in de stad.

Het economisch beleid op een klein grondgebied zoals dat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet voorrang verlenen aan het behoud en de ontwikkeling van alle economische activiteiten die inherent zijn aan de stad.

De ontwikkeling van bedrijven vereist de vereniging van een aantal complexe voorwaarden die bijdragen tot de economische aantrekkelijkheid van de stad en die een invloed hebben op de keuze van de bedrijven om zich daar te vestigen, om er te blijven en om er zich te ontwikkelen.

Hiervoor moet een gunstig bedrijfsklimaat worden gecreëerd, onder meer via de vereenvoudiging van de administratieve procedures, e-government, de fiscaliteit en de toegang tot kredieten.

De coördinatie en het samenbrengen van alle inspanningen, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven, die de bedrijven helpen om zich in Brussel te vestigen, zullen gebeuren via een 'uniek loket'.

Bovendien zal de nadruk gelegd worden op maatregelen die gunstig zijn voor de oprichting en de ontwikkeling van de activiteiten van kleine en middelgrote ondernemingen, zeer kleine ondernemingen en zelfstandigen."