U bent hier: Home / Werken & ondernemen / Ondernemen in Brussel / Gebouwen, gronden, stedenbouw / Parkeerplaatsen en fietsenstallingen

Parkeerplaatsen en fietsenstallingen

Bedrijfsparkings en fietsenstallingen in het kader van duurzame mobiliteit
Bedrijven voorzien parkeerplaatsen voor personeel, bezoekers en klanten. Het Brusselse Gewest beperkt echter het aantal toegestane parkeerplaatsen. Fietsstallingen daarentegen worden aangemoedigd.

Het Brussels Gewest legde regels vast voor parkeerplaatsen buiten de openbare weg in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) (titel VIII). Deze houdt rekening met de bereikbaarheid van het gebouw via het openbaar vervoer afhankelijk van de drie bereikbaarheidszones waarin het Gewest werd opgedeeld.

De onderneming moet een stedenbouwkundige vergunning of attest aanvragen voor gebouwen in zones bestemd:

  • voor ambachts-, nijverheids-, logistieke en opslagactiviteiten;
  • voor activiteiten voor het leveren van materiële diensten;
  • voor handel, groothandel en grote speciaalzaken;
  • voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten;
  • en voor hotelinrichtingen.

De onderneming dient daarvoor een gemotiveerd voorstel in met een beschrijving van de parkeerbehoeften voor het personeel, de klanten, de bezoekers en de dienstvoertuigen. Dit voorstel moet informatie bevatten over de parkeermogelijkheden langs de openbare weg, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, het soort activiteiten, de kenmerken van de onderneming en het mobiliteitsprofiel van de bezoekers of van de klanten.

hub.brussels begeleidt kostenloos bedrijven bij al de vragen omtrent stedenbouwkunde (analyse van de aanvraag voor een vergunning, reglementering inzake kantoren/parkings/ publiciteit, te volgen procedures, aanbevelingen...) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zorg voor een fietsenstalling in uw bedrijf

Elk kantoorgebouw (nieuw of gerenoveerd) moet vanaf nu minstens een fietsenstalling hebben per 200 m² vloeroppervlakte, met minimum plaats voor twee fietsen per gebouw. De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening legt voor het Brussels Gewest de criteria vast waaraan deze plaatsen moeten voldoen. Meer informatie hierover vindt u op www.stedenbouw.irisnet.be.

De promotie van alternatieve vervoersmiddelen kadert in het bedrijfsvervoersplan. U vindt alle informatie hierover op de website van Mobiel Brussel.

Voor informatie over het Brusselse fietsbeleid:

Brussel Mobiliteit
Fietscel

Tel.: +32 (0)2 204 21 59
Web: www.mobielbrussel.irisnet.be

2.500 parkeerplaatsen voor fietsen

zijn voorzien aan de ingang van de verschillende gebouwen van de Europese Commissie. Van de 25.000 Europese ambtenaren en contractuelen komen er dagelijks meer dan 1.250 (ofwel ongeveer 5 %) met de fiets naar het werk.
(Bron: Pro Velo vzw)