Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring van de portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze website heeft het Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites (AnySurfer) behaald. De redacteurs, uitgevers en ontwikkelaars van de portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stellen alles in het werk om de site voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te houden. Eventuele opmerkingen of problemen kunt u ons steeds doorgeven via het contactformulier.

Toegankelijkheid van binnen te halen documenten

De belangrijkste inhoud van de website is voor zover mogelijk beschikbaar op de HTML-pagina's zelf. Deze pagina's bevatten echter ook links naar downloadbare documenten (op de portaalsite of op andere websites) met meer uitvoerige of bijkomende informatie.

Deze documenten zijn meestal in PDF-formaat, maar soms ook in .doc-formaat (opgesteld met het tekstverwerkingsprogramma Microsoft Word) of .xls-formaat (opgesteld met het rekenbladprogramma Microsoft Excel).

Links naar downloadbare documenten op de portaalsite bevatten steeds informatie over de grootte en het formaat van het bestand (.pdf, .doc of .xls).
Bij links naar downloadbare documenten op andere websites wordt de bestandsgrootte niet vermeld. Van dit beperkt aantal externe documenten kunnen we de toegankelijkheid niet garanderen.

Hieronder vindt u meer informatie over:

  • de toegankelijkheid van documenten in PDF-formaat op de portaalsite
  • het gebruik van .doc- en .xls-bestanden op deze website.

Toegankelijkheid van documenten in PDF-formaat op de portaalsite

Officiële formulieren voor bedrijven, scholen en andere organisaties

Deze PDF-bestanden zijn niet toegankelijk.
Elke HTML-pagina in kwestie bevat contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres).

Informatie uit het Belgisch Staatsblad (verordeningen, enz.), officieuze coördinatie van teksten gepubliceerd in het Staatsblad, verslagen van het Rekenhof, enz.

Over het algemeen bevat de portaalsite ook verwijzingen naar HTML-pagina's van wetgevingssites. Deze websites bieden ook de mogelijkheid om informatie op te vragen via een PDF-document, dat vaak meer informatie bevat (kaarten, cijfertabellen, enz.).
De PDF-documenten waarvan sprake zijn niet toegankelijk.
Bij gebrek aan een HTML-versie kunnen de documenten worden gedownload op de portaalsite of op de wetgevingssites.

Plattegronden en kaarten

Deze PDF-bestanden zijn niet toegankelijk.
De informatie is echter ook beschikbaar via een online kaart of in samenvatting op de HTML-pagina.

Archieven

Bepaalde documenten (zoals jaarlijks of driemaandelijks gepubliceerde brochures en verslagen) zijn beschikbaar op de portaalsite met hun archieven. De toegankelijkheid wordt gewaarborgd voor publicaties vanaf 2011 en, in de mate van het mogelijke, voor de laatste editie als deze dateert van voor 2011.

Toegankelijkheid van documenten in .doc-formaat op de portaalsite

Dit formaat wordt gebruikt voor bepaalde documenten die betrekking hebben op privébedrijven of overheidsagentschappen.

Het betreft vooral officiële formulieren (toelating om te mogen filmen op gewestwegen) of bestelbonnen voor publicaties die kunnen worden ingevuld door gebruikers van een compatibel tekstverwerkingsprogramma en per e-mail opgestuurd naar een bestuur.
Deze documenten kunnen eveneens in PDF-formaat worden geraadpleegd of afgedrukt. De ingevulde (en ondertekende) documenten kunnen worden opgestuurd naar het postadres van het bestuur of gefaxt naar het nummer dat op de HTML-pagina staat vermeld.

Het .doc-formaat wordt ook gebruikt voor de tweetalige omzendbrief over het mobiliteitsstelsel waarbij gewestambtenaren hun overplaatsing naar een andere gewestinstelling kunnen aanvragen.
De betreffende contactgegevens zijn beschikbaar voor gewestambtenaren op deze website.

Bestanden in .xls-formaat op de portaalsite

Elke HTML-pagina in kwestie bevat contactgegevens (ten minste telefoonnummer en e-mailadres).

Een vraag over deze website