Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Nieuws / Strategie 2025

Strategie 2025

De Strategie 2025 voor Brussel.

De Strategie 2025 voor Brussel, die werd voorgesteld tijdens de Sociale Top van oktober 2014, heeft in overeenstemming met de Brusselse gewestelijke beleidsverklaring een vierledig doel:

  • De economie van het gewest aanzwengelen om Brussel te laten uitgroeien tot de Belgische en Europese hoofdstad van de ondernemingszin en innovatie en om de paradox van de Brusselse economie te ontkrachten.
  • De toekomst van het gewest in de komende tien jaar veiligstellen om te anticiperen op de gevolgen van de bijzondere financieringswet.
  • De bevoegdheden bundelen ten dienste van de Brusselaars en zorgen voor een gecoördineerde uitvoering van het gewestelijk en gemeenschapsbeleid.
  • De sociaaleconomische spelers betrekken in alle stadia van het proces.


Deze strategie is opgebouwd rond twee pijlers:

  • een pijler die de doelstellingen bundelt die op gewestelijk niveau worden nagestreefd.
  • een pijler die de doelstellingen bundelt die in samenwerking met de gemeenschappen worden nagestreefd.


De twee pijlers bevatten 18 grote doelstellingen, die zijn uitgesplitst in meer dan 160 beleidswerven.

Deze 18 grote doelstellingen zullen ten uitvoer worden gebracht binnen een drievoudig tijdschema:

  • Tegen 2025, als ambitieuze prospectieve einddatum die de wetgevende termijn overstijgt.
  • Op schaal van de legislatuur, om de uitvoering van de engagementen te plannen tot het einde van de legislatuur en een balans te kunnen opmaken na vijf jaar.
  • Jaarlijks, tijdens de Sociale Toppen aan het begin van het jaar, om prioriteiten vast te leggen en te voorzien in een regelmatige opvolging van hoe de Strategie wordt uitgevoerd.


Voor alle verdere informatie kan u terecht op de volgende website: strategie2025.brussels/nl