U bent hier: Home / Over het Gewest / Internationaal Brussel / Vertegenwoordiging en aanwezigheid van Brussel in het buitenland

Vertegenwoordiging van Brussel in het buitenland

De vertegenwoordiging van Brussel in het buitenland
Dankzij de externe of internationale betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de belangen van de Brusselaars verdedigd binnen de Europese Unie, worden er relaties opgebouwd met andere steden en regio's en wordt het imago van Brussel in het buitenland gepromoot.

De externe betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunen op drie pijlers:

Sinds de grondwetsherziening van 1993 hebben de drie Gewesten uitgebreide internationale bevoegdheden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de volgende internationale bevoegdheden:

  • sluiten van internationale exclusieve verdragen: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het recht om internationale overeenkomsten te sluiten met andere steden, regio's of zelfs landen in de wereld
  • vertegenwoordigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie
  • vertegenwoordigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij internationale organisaties
  • vertegenwoordigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het buitenland op economisch en commercieel vlak. Dit aspect heeft meer bepaald betrekking op het luik van de economische ontwikkeling in het kader van de buitenlandse handel.

nota over de toegankelijkheid van binnen te halen documenten

Ook een voorstellingsbrochure van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gepubliceerd door Brussels International en bestemd voor een internationaal publiek, kan op deze site worden gedownload.

Promotiebrochure van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (.pdf) (5M)