Viewrelex database

Viewrelex is de gegevensbank van Brussels International, de directie internationale betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Viewrelex is de gegevensbank van Brussels International, de directie Internationale Betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat open voor de wereld. Tal van instellingen en besturen zetten zich in voor internationale projecten of programma’s die betrekking hebben op het leven van de Brusselaars.

Om u beter te informeren over deze internationale initiatieven, biedt de gegevensbank Viewrelex:

  • toegang tot alle inlichtingen over de internationale activiteiten
  • een globaal overzicht van de internationale activiteiten.

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie  

Brussels International
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
E-mail: relex@gob.irisnet.be

Opgelet:

Omdat we voor het opbouwen van deze gegevensbank aangewezen zijn op informatie die ons wordt bezorgd, zijn we niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of onnauwkeurigheden.